Startsidan / Wendela

Så går en provrörsbefruktning till

Den mest effektiva metoden för att behandla barnlösa par i dag är

provrörsbefruktning. Den första behandlingen genomfördes 1982 och blev snabbt den vanligaste behandlingsformen för ofrivilligt barnlösa. Alla så kallade provrörsbarn följs upp.

- Vi kan konstatera att alla mår bra i dag, säger Outi Hovatta, överläkare vid enheten för assisterad befruktning på Huddinge sjukhus.

Vid Huddinge sjukhus behandlas dock hälften av patienterna på enklare sätt: genom ägglossningsstimulering och inseminationer.

Av de som behandlas blir 30 - 40 procent gravida redan genom den första behandlingen. Av de som genomgår behandling upp till sex gånger blir i stort sett alla gravida. Men det finns också undantag, till exempel där mannen spermier inte alls fungerar. Det går att göra en provrörsbefruktning även med de spermierna. Då finns det dock en risk för att barnet, om det blir en pojke, också blir infertila.

- Felet är genetiskt - det saknas en del i y-kromosomen - som förs vidare till barnet, om det är en pojke. Då får paret själva besluta om de vill använda mannens spermier i alla fall, eller om de vill använda sig av donerade spermier, säger Outi Hovatta.

Före varje behandling av ofrivilligt barnlösa görs en noggrann diagnos som talar om exakt vad som är fel så att man kan sätta in rätt behandling.

1997 föddes ungefär 2 000 barn efter IVF-behandling. Sedan 1992 har cirka 14000 barn fötts genom provrörsbefruktning.

    Så går en provrörsbefruktning till:

1. Hormonstimulering - kvinnans egen hormonproduktion hämmas för att man ska

kunna ha kontroll över stimuleringen och förhindra för tidig ägglossning.

Stimulering med FSH-hormon (follikel stimulerande hormon) sker sedan av äggstockarna för att ägganlagen ska mogna.

2. Äggutmognad - nu får äggen som påverkats av FSH-hormon mogna. Här görs

ultraljud för att ha kontroll över hur äggen utvecklas.

3. Äggplockning och spermapreparation - äggblåsorna i äggstocken punkteras

och äggen sugs upp i ett provrör. Mannen gör spermaprov där de mest livaktiga spermierna tas till vara.

4. Befruktning - ägg och spermier förs samman i en skål med näringslösning. I bland kan man också hjälpa spermien att komma in i ägget med hjälp av en tunn glaspipett.

5. Implantering - 2-3 dagar efter befruktning förs det befruktade ägget in i kvinnans livmoder. Om embryona fastnar vid livmoderväggen har graviditet uppstått.

Befruktade ägg, eller embryon, som inte används vid implanteringen, kan frysas för att användas vid en senare behandling om det behövs.

 

Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet