Nu slipper barnlösa köa

RELATIONER

De som söker hjälp vid olika infertilitetskliniker i landet kan få vänta upp till 1,5 år för att genomgå en så kallad IVF-behandling - in-vitro-fertilisering. Nu kommer köerna att minska. I alla fall vid Huddinge sjukhus där man den 5 mars inviger en ny IVF-avdelning som kan ta emot 800 barnlösa par per år, vilket är en fördubbling sedan tidigare.

- Vi hoppas på att köerna helt är borta inom ett år, säger Outi Hovatta, överläkare vid enheten för assisterad befruktning på Huddinge sjukhus.

Mellan 10 och 15 procent av alla gifta och sambopar beräknas vara ofrivilligt barnlösa vid någon tid i livet. Enligt en grov beräkning är det.

8 000 barnlösa par som söker hjälp varje år i hela landet. Att 45 procent av dessa är barnlösa beror på fel på kvinnan. Det vanligaste felet är att det är skador på äggledaren eller att ägglossningen inte fungerar som den ska.

Mer ovanligt är att barnlösheten beror på tumörer i livmodern.

Av de barnlösa paren är det 45 procent som beror på mannen. Till exempel kan det vara för få, för långsamma eller missbildade spermier.

- En del av problemen är inte så allvarliga, så de kan rätta till sig själv utan behandling. Om man till exempel har något fel på ägglossningen, så får kvinnan ägglossning vid något tillfälle och kan då bli gravid. Kvaliteten på spermier kan också variera från tid till annan, säger Outi Hovatta.

Ungefär 10 procent av fallen går inte att förklara.

- Stress kanske kan vara en förklaring. Men inte i så stor utsträckning som vi tidigare trott, säger Outi Hovatta.

Ändå är det inte något som helt kan avfärdas. Stress kan påverka

produktionen av ägg och produktionen av spremier.

- Om man är trött och stressad blir det inte så mycket med sexlivet. Det är en naturlig orsak till barnlöshet. Men det är vanligare att det finns mer konkreta anledningar till barnlösheten, säger Outi Hovatta.