Kandidater 2001

RELATIONER
1 av 4
Många kvinnor vill delta i Kvinna 2001, här är två. Maria (t v) är 37 år och bor i Älvsjö. Ulrika är 39 år och bor i Stockholm.