Vision: utrota döden

Vad ska vi dö av om ingen får dö av cancer eller hjärt- och lungsjukdomar?

1 av 2 | Foto: HJÄRT-LUNGFONDEN
Kampanj för mer liv. Hjärt-lungfonden strävar efter att ingen ska dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Cancerfonden driver en liknande offensiv. Men om vi inte dör av dessa sjukdomar - hur ska vi då dö?
RELATIONER

I dag dör sju av tio svenskar av cancer eller för att cirkulationsorganen slutar att fungera.

Hjärt-lungfonden och Cancerfonden vill nolla de siffrorna.

Hur ska man då dö?

Hjärt-lungfonden och Cancerfonden är ideella organisationer som stöder forskning. Fonderna har precis genomfört stora reklamkampanjer som gått ut på att de flesta svenskar dör av "deras" sjukdomar.

- Både Hjärt-lungfonden och Cancerfonden vill uppmärksamma att "våra" sjukdomar är dominerande dödsorsaker i Sverige, säger Johan af Donner,

Cancerfondens informationschef.

Båda organisationerna strävar efter att ändra på detta faktum.

- Vår vision är att ingen ska dö i cancer, säger Johan af Donner.

- Vi strävar efter att ingen ska dö i hjärt- kärlsjukdomar, säger Hjärt-lungfondens informationschef Roger Höglund.

Vad ska man då dö av?

- Det är inte jag man att uttala mig om, säger Roger Höglund. Jag vill inte dö av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Det är den stora risksjukdomen i Sverige. Ingen vill dö i förtid, ingen vill leva och ha ont.

Hur vill du dö?

- Det vill jag inte svara på. Jag vill inte dö, säger Roger Höglund.
Ingen vill dö i förtid, ingen vill leva och ha ont

Johan af Donner vill dö som föräldrarna.

- Jag vill dö snabbt och jag vill inte hamna på långvården. Så värdigt som möjligt. Mina föräldrar dog båda snabbt, pappa när han var 70, mamma när hon var 80. Av hjärtat. Så vill jag också dö. De blir inte så gamla i min släkt. Men de blir lyckliga.

Mall Kriisa, överläkare och verksamhetschef på geriatriska kliniken på Södertälje sjukhus, tror aldrig att cancern och hjärt- kärlsjukdomar kommer att försvinna som dödsorsak.

- Men vi kommer att kunna leva längre med sjukdomarna. Med god livskvalitet.

Under sina mer än 40 år i yrket har Carl-Olov Wetterroth, vikarierande sjukhuspastor på Karolinska sjukhuset, ofta levt nära döden.

Han ser döendet som en process, både för den som ska dö och för de anhöriga. En olycka eller en hastig sjukdom kan sätta punkt för livet allt för fort. Själv hoppas han få tid att förbereda sig och hinna ta avsked av sina närmaste, när den dagen kommer.

- Visst ska man forska för att bli bättre på att bota sjukdomar. Det är självklart.

- Men vi kan inte utrota döden. Den tillhör livet. Fast vi är rädda för den.

FAKTA/Detta dör vi av

Christina Vallgren