Fem olika sätt...

1 av 5
3. Kyss med slutna läppar.
RELATIONER

Kyssen beskrivs hett i litteraturen. En av de tidigaste referenserna till kyssen finns i de indiska Vedaskrifterna från 1500-talet f Kr där bruket att gnugga var-andras näsor beskrevs, som ett förstadium till kyssen.

I Kama sutra, den indiska sexualhandboken från 400-talet, skriven av den hinduiske författaren Vatsyayana, beskrivs över 30 olika sorters kyssar.

De delas in i fyra intensitetsgrader: måttliga, hopdragna, hårda och mjuka – beroende på kroppsdel.

Den erotiska kyssen kan sträcka sig från en flyktig beröring av handen till en djup tungkyss...

Kama = åtrå, sutra = vers

Valentindagen - en fruktbarhetsrit

Alla hjärtans dag kom till Sverige från USA på 1960-talet. Men seden har anor från antiken.

S:t Valentin var en munk som levde i Rom för över 1700 år sedan. Han var en romantiker med vänlig själ. När kejsare Claudius förbjöd sina krigare att gifta sig, vigde Valentin de unga förälskade paren i smyg. Som straff halshöggs S:t Valentin – den 14 februari år 269 eller 270.

Under medeltiden blev det vanligt i de anglosaxiska länderna att den 14 februari ha en fest för att para ihop ogifta ungdomar inför våren och sommaren.

Till saken hör också att Valentin strax innan han dödades lär ha smugglat ut ett brev till fångvaktarens dotter som han blivit kär i: ”Från din Valentin”. Det första riktiga alla hjärtans dag-kortet därefter sägs Charles, hertigen av Orleans, ha skickat till sin fru när han satt fängslad i Towern i London 1415. I USA gjorde Esther Howland det första kommersiella Valentinkortet, av tyg och spets på 1880-talet.

ARTIKELN HANDLAR OM