3 av 10 pappor har inte råd att betala för barnen

Fiasko för nya underhållsbidrag. Efter fyra år är dubbelt så många hos kronofogden.

1 av 2
RELATIONER

Tre av tio frånskilda föräldrar klarar inte av att betala underhåll för sina barn.

De hamnar hos kronofogden.

Nu vill Riksförsäkringsverket ändra på reglerna.

Nästan en kvarts miljon föräldrar, 226 000 personer - de allra flesta pappor - betalar underhåll för sina barn via försäkringskassan.

Det går dåligt. Tre av tio - 67 000 - har hamnat hos kronofogden.

Mer än fyra av fem har också samlat på sig andra sorters skulder hos kronofogden.

- De ensamstående föräldrarna är de som drabbats av nedskärningarna under 90-talet. Detta gäller också de bidragsskyldiga, säger Jan Almqvist, enhetschef på Riksförsäkringsverket, RFV.

Många hamnar hos fogden redan från första inbetalningen. Vid det första betalningstillfället måste man nämligen ofta betala retroaktivt för ett par tre månader.

- Om man har fler än ett barn är det tufft att klara av det, säger Jan Almqvist.

De lågavlönade föräldrarna har svårast att betala. Sju av tio tjänar mindre än 200 000 kronor om året.

1997 skärptes reglerna. Sedan dess lämnar försäkringskassan vidare uteblivna betalningar i högre omfattning.

Då hade 36 000 föräldrar underhållsskulder hos fogden. Nu är de nästan dubbelt så många.

För att lindra deras situation vill RFV ändra betalningsrutinerna för underhållsstödet. Bland annat vill verket införa ett återbetalningskonto så att inte gamla skulder leder till nya. Om man hamnar efter i dag, överlämnas de eftersläpande inbetalningarna till kronofogden, till dess hela skulden är betald. Det vill verket ändra.

I slutet av februari kommer utredaren Gabriel Romanus att föreslå lättnader. Bland annat vill han låta de underhållsskyldiga behålla en större del av sin inkomst. Han vill också sänka maxtaket på hur stor del av lönen flerbarnsföräldrarna ska betala.

- Vi kommer att föreslå att man ska lindra återbetalningsskyldigheten för dem som har det sämst ställt.

- Vi stöder RFV:s förslag. Men det handlar inte om att ge lättnader, det är mer en fråga om hur man organiserar betalningarna.

Christina Vallgren