Ny undersökning hävdar:

”Mammor som jobbar förstör barnens betyg”

RELATIONER

Mammor ska vara hemma när barnen är små. Annars förstör de sina barns betyg. Det hävdar en ny undersökning som säger att varje år mamman jobbar minskar chansen till MVG med hela nio procent.

Foto: Sara Ringström
Mammor ska vara hemma när barnen är små. Annars förstör de sina barns betyg, hävdar en ny undersökning.

Undersökningen, som har gjorts på universitetet i Essex i England, visar att barn under fem år som har mammor som jobbar får senare lägre betyg i skolan än de som haft sina mammor hemma. Chansen till MVG minskar mellan sju och nio procent. Störst skillnad blir det om mamman jobbar heltid. Men även ett deltidsjobb försämrar de framtida betygen.

Slutsatserna bygger på analyser av familjer som är med i ”de brittiska hushållens panel”, skapad av den brittiska regeringen.

Man har jämfört syskon inom samma familj, där mamman har jobbat under barndomen hos det ena barnet men inte det andra. Det betyder att det enda som skiljer barnens uppfostran är mängden tid som mamman har spenderat med barnen.

Tidigare forskning, som visat att barn mår bra av att deras mammor arbetar, har jämfört barn från olika familjer. Då har andra faktorer påverkat hur barnen lyckats senare i livet, såsom mammornas sociala klass och akademiska bakgrund.

John Ermisch, professor i ekonomi vid universitetet i Essex, är en av författarna till undersökningen. Han säger att de negativa följderna av arbete var färre hos högutbildade mammor – antagligen för att de hade råd med riktigt bra barnomsorg.