”Pappan och barnet bör inte träffas utan att andra personer är med”

RELATIONER

En pappa behöver inte vara oviktig för barnet, även om han mördat mamman.

- Det kan vara bra om han finns tillgänglig för att svara på de frågor som barnet kommer att ställa sig, säger Börje Svensson, psykoterapeut hos Rädda Barnen.

Foto: BIBBI JOHANSSON
Börje Svensson, Rädda Barnen

En man som mördar inför en vårdnadstvist kan göra det för att han känner att han håller på att mista någonting, anser Börje Svensson.

- Men det är en otroligt infantil handling. Gör man en sådan sak har man ingen empati med sitt barn. Då är man inte lämplig som vårdnadshavare.

- Man skapar en omöjlig situation för sitt barn, säger Börje Svensson.

Ett eventuellt umgänge efter ett mammamord ska ske på barnets villkor, om barnet vill, enligt Börje Svensson. Pappan avsäger sig ju "föräldrarätten" till barnet när han mördar, men man ska inte frånta barnet "barnrätten" till pappa.

- Om de ska ha ett umgänge ska det nog vara andra personer med. Annars kan pappan projicera in sina bortförklaringar till varför han dödade mamman. Jag tror att man ska vara försiktig med det.

Bodil Långberg är huvudsekreterare i kommittén som utreder barnmisshandel på socialdepartementet.

Hon är inte säker på att det alltid är bäst för barnet att ha umgänge med en förälder.

- Varje fall måste utredas för sig. Det talas ofta om barnets bästa. Men när vi väl sitter där, vad ÄR barnets bästa? Vilken förmåga har vi att ta av oss vuxenglasögonen?

I dag är det de sociala myndigheterna i den berörda kommunen som avgör vårdnadsfrågan efter ett hustrumord.

Ingrid Ragnarsson på länsstyrelsen i Skåne tycker att det är fel. Hon arbetade med ett uppmärksammat fall

i Trelleborg för ett år sedan där fadern dödat flickans mamma, och till en början fick behålla vårdnaden.

- Vårdnadsfrågan måste prövas i domstol. Vi tycker att det skulle finnas en regel som säger att efter ett

sådant här brott, ska föräldern fråntas vårdnaden.

- Det kan jämföras med dem som får utvisning i samband med brott, säger Ingrid Ragnarsson.

Christina Vallgren