Forskare: AD och fack är rädda

RELATIONER

Arbetsrättsjuristen Susanne Fransson är besviken men inte förvånad över domen.

På lördag doktorerar hon i lönediskriminering - med en mycket kritisk avhandling.

Susanne Fransson.

- Både Arbetsdomstolen och fackföreningarna är rädda för den lavin av domstolsprocesser en ny värdering skulle innebära, säger hon.

Sedan Susanne Fransson 1995 började forska

i lönediskriminering har sju domar passerat, men mycket lite hänt.

- Arbetsdomstolens tolkning och tillämpning av lagen stämmer dåligt med EG-rätten. Man har försvenskat rätten så att den ska stämma in i det kollektiva avtalssystemet.

Enligt juristen ställer AD orimligt höga krav på att barnmorskorna ska bevisa att de är lika mycket värda som en tekniker.

- Det är egentligen en omöjlig uppgift eftersom värderingen sett likadan ut i århundraden.

Forskaren beklagar gårdagens dom men anser den ändå vara ett steg i rätt riktning eftersom den fastslår att parternas arbeten är likvärdiga.

Enligt Susanne Fransson händer inget radikalt eftersom AD är sammansatt av representanter för parterna i arbetslivet.

- De ska döma om sitt eget system. Det kan vara svårt att ändra på det man själv skapat.

- En ny värdering skulle innebära att alla i kvinnodominerade yrken började ställa krav i avtalsrörelserna, vilket skulle leda till en könskonflikt. Det är ett känt faktum att när en kvinna höjer sin lön klättrar männen i nästa löneförhandling, säger hon.

Britt Peruzzi