Rädda Barnens psykolog: Tiden är alltid barnets fiende

RELATIONER

Står verkligen barnets bästa i centrum vid vårdnadsutredningar?

- Inte alltid. Ofta glöms barnens behov bort, säger Anders Nyman, psykolog på Rädda Barnen.

Aftonbladet Kvinna har under en vecka skildrat fallet med 4-åriga Anna, vars pappa mördade hennes mamma, och automatiskt behåller vårdnaden.

Anna miste all sin trygghet. Hon har ryckts upp från sin hemmiljö, sin förskola, sina kompisar, grannar och släktingar och placerats i en jourfamilj. Styvpappan och den thailändska mostern har båda ansökt om vårdnaden.

Socialtjänsten utreder nu Annas framtid. Vem ska ha vårdnaden? Var ska hon bo? Vem får hon träffa?

Barnets bästa ska stå i centrum, men det sker inte alltid, enligt Anders Nyman som arbetar med barn i kris på Rädda Barnen.

- Barnen glöms bort när utredningarna tar för lång tid eller de vuxna strider. Då verkar det som om de vuxnas behov får ta mer plats.

Hur drabbas barnet när vårdnadsutredningen drar

ut på tiden?

- Det är alltid olyckligt för barnet, tiden är en fiende. Barnet behöver kontinuitet för att kunna utvecklas. Det är livsavgörande för barnet att ha vuxna omkring sig som det känner sig tryggt med, och det ska helst vara vuxna som barnet träffade "i går". Därför är det viktigt att handläggningen sker skyndsamt.

Är det rimligt att små barn tvingas bryta upp från allt bekant?

- Nej. Separationer innebär alltid otroligt mycket sorg och förtvivlan för barnet. Man ska försöka vidmakthålla tryggheten och kontinuiteten för barnet, genom att exempelvis se till släktanknytning.

Mary Mårtensson