Kvinnor hjälper män att klättra

Hans Dahlin blev chef när tjejerna steg tillbaka

1 av 2 | Foto: Börje Thuresson
RELATIONER

Är du man och vill bli chef?

Sök dig till barnomsorgen eller vården.

- Jag behövde inte ta ett steg framåt eftersom alla kvinnor tog ett kliv bakåt när chefen tog föräldraledigt, säger Hans Dahlin, en av de många män som gjort karriär i ett kvinnodominerat yrke.

En ny studie, som gjorts vid Stockholms universitet, visar att män klättrar lättare än kvinnor uppför karriärstegen i kvinnodominerade yrken.

Hans Dahlin, 42, är förskolechef för sju förskolor i Stockholm.

- Jag valde att arbeta som förskolechef eftersom jag ville påverka arbetet på förskolan.Visst var pengar viktigt, men det lockade inte mest, säger Hans Dahlin.

När han för tio år sedan axlade chefsrollen var det inget självklart val.

- Jag sa nej, men kvinnorna vägrade så lotten föll på mig, säger Hans.

Hans Dahlin är inget ovanligt exempel. Enligt Mia Hultin, ansvarig för den nya studien, tar männen glashiss uppåt i karriären i kvinnoyrken.

- Män blir gynnsamt behandlade av både chefer och arbetskamrater. Cheferna är ofta män och väljer män till högre poster. Samtidigt trycker de kvinnliga arbetskamraterna på männen uppåt i organisationen, säger Mia Hultin.

Att kvinnor hjälper manliga arbetskamrater att klättra på karriärstegen känner Hans Robertsson, på Arbetslivsinstitutet, igen från sin forskning om sjuksköterske-yrket.

- Det kan vara så att kvinnor inte tillåter varandra att kliva fram. Ska man peta ut någon ur en grupp kan det vara lättare att välja någon som redan är olik en själv - alltså mannen.

Att samhället är byggt för och av män är en av förklaringarna till att män avancerar lättare än kvinnor i kvinnodominerade yrken, enligt Hans. Inställningen till karriär skiljer sig till viss del åt hos män och kvinnor.

- Generellt har killar ofta en föreställning om att de ska vara familjeförsörjare och dra in pengar.

- Kvinnorna tar huvudansvaret för barnen och jobbar inte heltid i samma utsträckning som män, vilket gör det svårare att avancera uppåt, säger Hans Robertsson.

Vill inte kvinnor göra

karriär?

- Vissa vill det, men många killar har press på sig att göra något mer. Det är inte tillräckligt för en man att bara vara till exempel sjuksköterska, vilket är rätt sjukt. Här ligger själva tanken om vad en kvinna och en man får och inte får göra.

Hur ska man göra för att få en mer jämställd arbetsmarknad?

- Det är som att svara på livets gåta. För att det ska bli möjligt måste killarna i toppen ge ifrån sig sin makt, vilket de inte gör frivilligt.

FAKTA/Yrken där män lättare gör karriär

Pernilla Nordström