Pappa, nu räcker det inte att köpa cykel

50-talets familjeförsörjare har på 2000-talet blivit en jämställd deltidsarbetande hemmapappa

1 av 6 | Foto: SVENSKA FILMINSTITUTET
ensampappan Alfons Åbergs pappa pysslar om och förstår.
RELATIONER

Blir pappa lik sin pappa?

Ja - och nej. Papparollen har förändrats.

- Det som var en jättebra pappa för en generation sedan, anses inte vara mycket till pappa i dag, säger Lars Jalmert, mansforskare.

- Aldrig har så många barn haft så mycket pappa att tillgå.

Det säger Ulf Hyvönen, som doktorerat vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Allt fler pappor är mer aktivt närvarande under sina barns uppväxt.

- Han finns där rent fysiskt och han har en egen relation som man inte haft tidigare. Precis som att de kristna fått en egen relation till Gud utan prästen har barnen fått tillgång till sina pappor.

Det var väl en drastisk parallell?

- Njä. Det finns en koppling. Samhället är mansstyrt, men inte patriarkaliskt.

- Det räcker inte att vara Fader som symbol. Nu måste man duga någonting till också.

Barnpsykiatern Magnus Kihlbom i Lidingö, ser pappornas utökade hemmavarande som en viktig kulturell förändring.

- Att papporna är mer med sina spädbarn nu, tror jag betyder kolossalt mycket för hur pojkarna växer upp till män, säger Magnus Kihlbom.

- Det kommer att ge pojkarna större trygghet.

Blir en pappa som sin pappa?

- Utan att veta om det tar man efter vad föräldrarna gjorde. Man har prototypen inom sig. Men senare förändras man genom kompisar och av vad kvinnan kräver av en, säger Philip Hwang, professor i psykologi i Göteborg.

- Men kraven har förändrats.

- Är det överhuvudtaget önskvärt att pappa blir som sin pappa? Det är en ideologisk fråga, säger han.

Magnus Kihlbom ser både styrkor och problem med den nya rollen.

- Papparollen är väldigt förändrad - och oklar. Det är en välsignelse att den auktoritära pappan blivit mindre vanlig, men det har också gjort många osäkra. Men är det här med muskler och anspråk på att ta plats i världen bara av ondo? exemplifierar han.

Många av de fäder han träffar känner sig svaga. Vilken är deras roll? Hur skiljer den sig ifrån mammans?

Magnus Kihlbom betonar den traditionella, mer kroppsliga aspekten av papparollen. Pappan som konkurrent om mammans gunst. Pappa som identifikationsobjekt. Stora, starka pappa.

- Pappa kan visa hur man gör för att fysiskt och psykiskt skaffa livsrum. Den sunda aggressiviteten. Det sunda självhävdandet. Kvinnan tenderar att vara omslutande, mannen att tränga ut i världen. Men detta är generaliseringar, säger Magnus Kihlbom.

För pojken har pappan en särroll.

- Att bli godkänd av pappa är jätteviktigt för en liten pojke: Att både mamma och pappa gillar hans sätt att vara. Han tänker att jag är lik pappa, men mamma också. Han måste uppnå en hygglig balans, säger Kihlbom.

Småbarnsåren och förpuberteten ser han och Philip Hwang som särskilt viktiga perioder för en son att ha tillgång till sin pappa.

- Ett litet barn skadas av frånvaro. Därför är jag för arbetstidsförkortning under småbarnsåren. Sex timmar varje dag, inte bara en extra semestervecka, säger Magnus Kihlbom.

- När pojken är 12-14 spelar pappan en stor roll som en länk ut mot kamratgruppen, skolan och samhället, säger Philip Hwang.

Ulf Hyvönens avhandling handlar om hur 7- respektive 10-åringar upplever sina pappor.

- De sjuåriga pojkarna är mer ambivalenta i sin hållning till pappa. Om han inte är där, tar de det väldigt personligt. Jaget är mer sårbart hos de yngre. Och de tar illa vid sig om pappa blir arg.

- En tioåring är på en utvecklingsnivå där han kan se att "bara för att pappa inte är med mig betyder inte det att han väljer bort mig". En tioåring kan mer se att "pappa är dum" när han är orättvis.

Hur tyckte barnen att en bra pappa skulle vara?

- Att han ska vara där är en önskan både killar och tjejer uttrycker.

- Det är inte samma sak med mamma, de räknar med att hon ska vara närvarande.

- Behovet av att göra saker tillsammans med pappa som aktivitetspartner tycker särskilt de yngre pojkarna är väldigt viktigt. Flickor efterlyser snarare en relationspartner, någon att samtala och rådgöra med.

Hur ska man vara då?

- Jag är inte förtjust i att man ska vara på ett visst sätt. Man kanske ska undvika att göra vissa saker, som att vara ironisk.

- Man ska inte heller spela teater, förställa sig. Man lurar inte barn så lätt. Barn kan stå ut med mycket knasigheter om de upplever att man som pappa har ett ärligt uppsåt.

Fakta/ Rätten att vara pappa