Slagen och sviken

Tre av fyra handikappade kvinnor utsätts för våld

RELATIONER

Handikappade utsätts ofta för våld och trakasserier, visar en ny svensk rapport.

Men trots att också män drabbas, har undersökningen bara inriktats på kvinnor.

- Det var våra kvinnliga medlemmar som ville att vi skulle ta upp problemet, säger projektledaren Kerstin Finndahl.

Foto: MARIA ÖSTLIN
Beroende av andra. Många handikappade kvinnor blir slagna och utnyttjade av vårdare och anhöriga. BILDEN ÄR ARRANGERAD

Undersökningar gjorda av Europeiskt handikappforum visar att tre av fyra handikappade kvinnor har utsatts för våld. Siffrorna bygger på enkäter med 4 000 flickor och kvinnor med funktionshinder i åtta europeiska länder.

Någon motsvarande statistik för Sverige finns inte.

- Min uppfattning är att det är lika högt i Sverige, säger Kerstin Finndahl från organisationen Forum Kvinnor och handikapp.

Hon har skrivit rapporten "Våga se. Studie om förekomsten av våld mot kvinnor med funktionshinder" som presenterades i går.

- Jag är förvånad över att våldet mot handikappade kvinnor är så vanligt och så obehagligt. Det är otäckt att man utnyttjar kvinnornas handikapp och nedvärderar kvinnan på det här viset.

Hon menar att de här frågorna är tabu, även i handikapprörelsen.

- Det är helt enkelt så svårt att prata om. Frågan måste upp på dagordningen.

Även Ingegerd Sahlström, ordförande i Nationella rådet för kvinnorfrid, är kritisk till att så få handikapporganisationer lyft upp problemet.

-Jag efterlyser större engagemang. Vi måste också sätta större tryck på kommunerna.

Våldet mot kvinnor med funktionshinder sker oftast i hemmet, på offentliga platser som i taxi eller bussar eller i den psykiatriska sjukvården.

- Kvinnor med funktionshinder blir så fruktansvärt utsatta eftersom de ofta är beroende av den som slår. Och det utnyttjas på ett otäckt sätt, säger Kerstin Finndahl.

Kvinnor som har grava funktionshinder har ett begränsat kontaktnät och flera kvinnor som intervjuas i rapporten vittnar om att sjukgymnaster och sjuksköterskor inte tar deras rop på hjälp på allvar.

De psykiskt sjuka anklagas för att inbilla sig. Kvinnor som hör eller ser dåligt får frågan om de verkligen är säkra eftersom de faktiskt inte kan höra respektive se.

Varför har ni bara tittat på våld mot kvinnor med funktionshinder och inte våld mot män?

- Vi är en kvinnoorganisation. Våra medlemmar menade att det här är ett osynligt problem.

- Jag har i mitt arbete stött på ett par exempel på män som utsatts både inom vården och i relationer, så det borde också tittas närmare på.

BAKGRUND/Kvinnor berättar

Christina Larsson