Du får döda ett ofött barn men inte dig själv

RELATIONER
Marie Söderqvist, 32, är journalist och samhällsanalytiker.

Dödshjälp är i Sverige helt tabu. En av de få debattörer som driver frågan är PC Jersild, hittills utan några märkbara framgångar. Detta trots att det finns folkligt stöd. Många människor anser att de borde ha rätt att få hjälp att avbryta sitt eget liv om det blir alltför plågsamt.

Men det finns inget parti som driver frågan, och det finns som sagt ytterst få som säger sig vara för dödshjälp.

Vad alla partier samtidigt är väldigt mycket för, även kristdemokraterna, är rätten att få göra abort.

Det vill säga: alla partier är för vår rätt att döda andra, ännu inte födda, men mot att vi skulle kunna beredas hjälp att ända våra egna liv. Det är en minst

sagt märklig och inkonsekvent hållning.

Om argumentet mot dödshjälp är att livet är heligt så borde det argumentet omfatta även ännu icke födda.

Om argumentet är att det kan utnyttjas på ett felaktigt sätt, kan samma argument användas mot aborter.

Om man, vilket alla tycks vara överens om när det gäller dödshjälp, bör vara ytterst restriktiv med att skapa möjligheter att bestämma över liv och död på egen hand, borde samma sak gälla för aborter.

Istället är det precis tvärtom. Alla verksamma i vården i Sverige måste acceptera aborter, ingen har rätt att under utbildningen slippa undan den delen,

och vårdanställda kan mot sin övertygelse tvingas att utföra aborter.

I länder som Norge däremot kan man välja att avstå från den delen av den medicinska verksamheten.

Slutsatsen är alltså att det är ytterst olämpligt, rentav fördärvligt, att vi själva får bestämma över hur vi vill sluta våra liv.

Men det är ytterst önskvärt

och eftersträvansvärt att vi får bestämma över liv som ännu inte har fötts.

ARTIKELN HANDLAR OM