Vårdgaranti - men inte här

Anorexicentrum får inte pengar att ta emot alla sökande

RELATIONER

För första gången ingår nu ätstörningar i vårdgarantin.

Patienterna garanteras vård - men inte behandlingsform.

Den mest efterfrågade kliniken kommer fortfarande att ha lång kö.

Foto: MATS STRAND
FÅR VÄNTA - Vårdgarantin ger rätt till likvärdig vård, men ingen klinik ger samma vård som vi, säger Cecilia Bergh, chef för Anorexicentrum i Huddinge, där man inte kan ta emot alla köande inom rimlig tid.

Anorexicentrum i Huddinge är en av fyra kliniker som tecknat avtal med landstinget. Arbetsmetoden skiljer sig från de andra klinikerna.

Anorexicentrum behandlar nämligen inte ät-störningen som en psykisk sjukdom, utan lär i stället patienten att äta i rätt hastighet och träna upp sin mättnadskänsla med hjälp av en dator. Patienten får också vila mycket och hålla värmen, eftersom en person med ätstörningar oftast är överaktiv.

85 procent blir friska

- Vi har vetenskapligt belagda studier som visar att 85 procent av våra patienter blir friska.

- Då har vi följt upp dem i fem år efter behandlingen, säger Cecilia Bergh, chef för Anorexicentrum.

Några sådana resultatstudier har inte gjorts på de andra klinikerna.

I dag står 130 personer i kö. De flesta av dem har redan prövat traditionell behandling.

Landstinget ökar anslagen till ätstörningsvården med 12 miljoner till 65 miljoner kronor i år. Anorexicentrum har fått 14,5 miljoner.

Mest, 32 miljoner kronor, satsas i stället på Stockholms centrum för ätstörningar, som ger en mer traditionell behandling. Men de har nästan ingen kö.

Anorexicentrum har ingen möjlighet att hjälpa alla inom rimlig tid.

Garantin utan effekt

- Vårdgarantin har ingen effekt för våra patienter, säger Cecilia Bergh. Den ger patienten rätt att få likvärdig vård inom tre månader om det är kö. Men ingen klinik ger samma vård som vi.

Birgitta Rydberg, ordförande i hälso- och psyki-atriutskottet i Stockholms läns landsting, vill inte välja vilken vårdform som är bäst.

- Vi är inte övertygade om att alla i Anorexicent-rums kö vill ha just deras behandling. Undersökningar visar att det ofta är en slump var man söker hjälp första gången, säger hon.

- Dessutom är det första gången vi har vårdgaranti för ätstörningar. Vi ska naturligtvis följa upp efter det första året och se vad som ger bästa resultat.

Åsa Kristoffersson

ARTIKELN HANDLAR OM