- Stor risk att mord på kvinnor missas

Fler män än kvinnor obduceras, enligt en ny forskarrapport

1 av 2 | Foto: Foto: ULRIKA PALME
RELATIONER

Kvinnor diskrimineras ända in i döden.

En ny studie visar att kvinnor som dött en onaturlig död obduceras

i mindre utsträckning än män.

- Risken är stor att man missar våldsbrott, säger Peter Krantz på Rättsmedicinalverket.

Dör du en onaturlig död i Sverige ska din läkare anmäla detta till polismyndigheten som sedan beslutar om en rättsmedicinsk undersökning är nödvändig. Men läkarna följer lagen dåligt, enligt en ny rapport från Rättsmedicinalverket i Umeå.

Studien visar att en tredjedel av alla personer som avlidit av onaturliga orsaker inte obduceras. Män och yngre människor tillhörde den grupp som läkarna var mer

benägna att polisanmäla. Peter Krantz, docent vid Rättsmedicinalverket i Lund tycker att det finns en beklaglig underrapportering av människor som dött

en onaturlig död.

- Jag har inte läst rapporten. Men av erfarenhet vet jag att vissa läkare och poliser är skeptiska till obduktion av irrationella och emotionella skäl. De tycker att en person fått lida nog och inte behöver någon obduktion.

- Nedskärningarna inom vården har dessutom lett till att läkare och sjuksköterskor är så fokuserade på att bevara liv att utredningar efter döden glöms bort, säger Peter Krantz.

Varför anmäls inte kvinnor som dött en onaturlig död till polisen i lika stor utsträckning som män?

- För mig låter det främmande eftersom vi i flera år har varit fokuserade på våld mot kvinnor. Läkare borde vara extra uppmärksamma när de möter kvinnor som dött en onaturlig död.

I dag bedömer alltså många

läkare själva att en obduktion inte är nödvändig

genom att klassa ett dödsfall som naturligt. Något som Peter Krantz anser att läkarna inte har kompetens att göra.

Skallskador som orsakats av fall var den vanligaste dödsorsaken i studien och de ansvariga läkarna hade utan närmare undersökning intygat att personen ramlat.

Rättsmedicinalverkets databas visar att ungefär 10 procent av de fall där någon

dödats vid våldsbrott

upptäcks först vid en obduktion.

Vilka faror finns det med

att inte alla onaturliga dödsfall anmäls till polisen?

- Risken är att man missar när någon tagit livet av en person, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Väldigt mycket av våra rättsliga tillämpningar bygger på att vi har en god uppfattning om hur folk har dött.

Fotnot. Studien är utförd vid

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Rättsmedicinalverket i Umeå av Mats Öström, docent, Kristin Ahlm, forskningsassistent och Anders Eriksson, professor.

Studien genomfördes under

perioden januari 1990 till och med 31 december 1996 vid Umeå universitet.

FAKTA/Obduktioner

Pernilla Nordström