Kommunen lurade 100 arbetslösa på miljoner

Ann Helena Rudberg är av dem som fick en lön långt under avtalet

RELATIONER

Värmdö kommun kan krävas på två miljoner i lön - i efterskott

Värmdö kommun erbjöd Ann Helena Rudberg 11 500 kronor i månaden för en tjänst som journalist.

Lägsta lön enligt avtal är 16 000 kronor i månaden.

Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
"Som arbetslös är man utlämnad och vågar inte säga ifrån", säger Ann Helena Rudberg som erbjöds 11 500 kronor i månaden.

- Jag hade bara två dagar kvar på a-kassan och var tvungen att ta det, säger Ann Helena Rudberg.

Över 100 andra arbetslösa i Värmdö har på samma sätt fått jobb med lön långt under kollektivavtalen.

Ann Helena Rudberg anställdes av Värmdö kommun i januari 2000 på ett tidsbegränsat arbete med anställningsstöd. Hon reagerade direkt på att lönen var låg. I a-kasseersättning hade Ann Helena cirka 12 500 kronor i månaden före skatt.

- Men när jag klagade sade både arbetsförmedlingen och

Värmdö kommun att det var rätt och att jag skulle räkna in semesterersättningen också.

Inte förrän Ann Helena Rudberg slutat sin anställning i juni vågade hon ifrågasätta den dåliga ersättningen igen. Då vände hon sig till facket, SKTF (Svenska Kommunalarbetares Tjänstemanna Förbund).

- Jag mådde så dåligt av kommunens behandling att jag inte orkade vara med på förhandlingen, berättar hon.

Ann Helena begärde ersättning för lön, eftersom hon är utbildad journalist, och skadestånd. Hon fick bara skadestånd på cirka 30 000 kronor för att hon inte fått löneförhandla. Värmdö kommun tillämpar nämligen individuell lönesättning.

- Det viktigaste är att jag fått visa att det inte får gå till så här, säger hon.

På Arbetsmarknadsenheten i Värmdö kommun vill inte chefen Anita Hultman kommentera den låga lönesättningen.

Varför har ni betalat ut löner under kollektivavtalen?

- Om vi gjort det har vi haft skäl till det.

Vilka skäl?

- Inga kommentarer. Vi har

i alla fall inte gjort fel medvetet.

Länsarbetsnämnden kräver att Värmdö kommun betalar tillbaka de nästan 60 000 kronor i statligt stöd som kommunen fått för Ann Helena Rudberg och en person till. För de övriga 100 långtidsarbetslösa som anställts på samma villkor kan länsarbetsnämnden inget göra.

- Det blir fackets sak att utreda, säger Rose-Marie Egberth, utredare hos länsarbetsnämnden.

Om Värmdö kommun tvingas kompensera de berörda personerna kan det röra sig om belopp på 1,5 - 2 miljoner kronor.

BAKGRUND

Katarina Lagerwall