Safs recept mot låga löner – hemhjälp

Arbetsgivarna vill ta bort bidrag och sänka skatter

RELATIONER

Folks inkomster jämnar ut sig över tiden, menar Svenska Arbetsgivareföreningen, Saf. Därför behövs det inte så mycket bidrag.

Med folk menas män.

Klyftan mellan mäns och kvinnors löner är bråddjup.

Foto: STEFAN NILSSON
Kvinnors löner ligger konstant under mäns i Safs statistik. Ändå vill Saf ta bort bidrag som jämnar ut löner. Det ska löna sig att arbeta, menar organisationen.

Arbetsgivarföreningen vill ta bort utjämningseffekter – bidrag och understöd. Och sänka skatterna. Det ska löna sig att arbeta. Då jämnar folks lönenivåer ut sig av sig själva. Sådan är deras tankegång.

– Vi stirrar oss blinda på ojämnheter ett visst år, säger Safs chefsekonom Jan Herin.

– I stället för att staten betalar ut ersättning per inkomstår borde man se hur mycket personen tjänar på längre sikt, kanske 30 år. Sedan kan man få ersättning, säger ekonomen Robert Gidehag, som tagit fram rapporten.

Blir man inte väldigt hungrig under tiden?

– Det kan uppstå ett likviditetsproblem. Men det kan man lösa på ett bättre sätt än i dag.

– Genom att ge bidrag minskar rörligheten. En ensamstående mor som är lågt betald och har barn på dagis har en så hög marginaleffekt att det inte lönar sig för henne att arbeta extra, säger Jan Herin.

Saf har tagit fram statistik som de menar visar att lönen varierar från år till år för många personer. Men det finns en röd linje: kvinnors löner ligger konstant långt under mäns.

– Kvinnor har ett genomsnittligt större behov av inkomstutjämning än män, säger Robert Gidehag.

Vad kan arbetsgivarna göra åt löneskillnaderna?

– Många kvinnor arbetar i offentliga sektorn. Där kan vi inte göra så mycket, säger Jan Herin.

– Kvinnor jobbar mycket deltid. De skulle sitta mindre fast i låglönefällan om de fick råd att skaffa hjälp. De höga skatterna slår ihjäl tjänstesektorn.

Har man råd att köpa tjänster om man tjänar mindre än 98 000 om året?

– Får de hjälp hemma kan de röra sig uppåt i arbetstid och göra inkomstkarriär.

FAKTA/Kvinnors löner kontra mäns löner

Christina Vallgren