Nu vill LO höja tjejers löner – igen

Tidigare kampanjer har inte synts i plånboken

RELATIONER

En reklamkampanj. Sex regionala konferenser. Uttalandet ”Nu är det kvinnornas tur!”

Så vill LO höja kvinnors löner.

Det är inte första gången.

Foto: ROGER SCHEDERIN
Från undersköterska till ordförande i LO. Nu ska Wanja Lundby-Wedin försöka höja lönerna för bland annat sina forna kollegor.

Mitt i avtalsrörelsen går LO-förbunden ihop och kräver högre löner för kvinnorna.

Kampanjen drar igång i morgon på internationella kvinnodagen.

Industrifackens avtal börjar bli klara – deras medlemmar får omkring tre procent mer i lön. Men kvinnodominerade förbund som Handels, Kommunal och Hotell och Restaurang har förhandlingar kvar. Och deras förhandlingar går inte i LO:s riktning:

– Flera förbund har fått anbud som är så dåliga att det får adrenalinet att stiga, säger LO:s avtalssekreterare Håkan Meijer.

Med uttalandet ska arbets-givarna fås att förstå att de enskilda förbunden har stöd i ryggen av varandra.

– Det ska inte vara lätt för arbetsgivaren att komma med skambud, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Nu är det inte första gången LO slår på trumman för högre kvinnolöner:

1995 gjorde LO en treårig lönesatsning på kvinnolöner – kvinnopotten. Precis som nu skulle de kvinnodominerade facken få öka fortare i lön än de mansdominerade. Det blev inte så.

1998 satsade LO på bättre semesterlön för de lägst avlönade. Den gav ett visst, men marginellt utslag.

Om kvinnorna ska komma ikapp männen i lön, måste kvinnors löner öka fortare än mäns. Ändå fortsätter mäns löner att öka snabbare än kvinnors.

Wanja Lundby-Wedin förväntar sig inte skapa rättvisa löner i en enda avtalsrörelse.

– Det är ett långsiktigt arbete, säger hon.

– Det kan behövas mycket mer kraftfulla metoder än vad vi förfogar över i en förhandling.

Kan det bli storkonflikt?

– Detta är en markering. Inte ett första steg mot konflikt. Men om något av förbunden skulle hamna i ett sådant läge, blir jag förvånad om inte de andra stöder dem.

FAKTA/Löneskillnader

Christina Vallgren