Så nöjda är kvinnorna med...

RELATIONER
Foto: ANDREAS LUNDBERG

Jobbet

Mycket nöjd 26,2 %

Ganska nöjd 48,4 %

Klart missnöjd 18,3 %

Vet ej/vill ej svara 7,1 %

Ekonomin

Mycket nöjd 11,7 %

Ganska nöjd 50,4 %

Klart missnöjd 37 %

Vet ej/vill ej svara 0,9%

Lönen

Mycket nöjd 10,4 %

Ganska nöjd 42,6 %

Klart missnöjd 40,9 %

Vet ej/vill ej svara 6,1 %

Hälsan

Mycket nöjd 23,1 %

Ganska nöjd 58,8 %

Klart missnöjd 17,5 %

Vet ej/vill ej svara 0,7 %

Kroppen

Mycket nöjd 10,2 %

Ganska nöjd 59,7 %

Klart missnöjd 29,2 %

Vet ej/vill ej svara 0,9 %

Sexlivet

Mycket nöjd 33,4 %

Ganska nöjd 39,6 %

Klart missnöjd 20,4 %

Vet ej/vill ej svara 6,6 %

Sin partner

Mycket nöjd 52,1 %

Ganska nöjd 26 %

Klart missnöjd 7,5 %

Vet ej/vill ej svara 14,5 %

Jämställdhet hemma

Mycket nöjd 44,8 %

Ganska nöjd 35,4 %

Klart missnöjd 12,9 %

Vet ej/vill ej svara 6,9 %

Om du fick mer till, vad skulle du använda den till?

Mer tid för barnen 11,3 %

Mer tid till min partner 21,4 %

Mer tid till jobbet 2,1 %

Mer tid till mig själv 59,8 %

Vet ej 5,3 %

Vad skulle göra dig lycklig?

Att vinna en miljon 63,5 %

Städhjälp en gång i veckan 10,3 %

Att få ett barn (till) 10,8 %

Att få en ny man 9,3 %

Vet ej 6,2 %