3 av 100 gravida blir misshandlade

Risken för att en gravid kvinna ska bli slagen är lika stor somrisken att hon får högt blodtryck – men det upptäcks inte lika ofta.Nu vill tre barnmorskor göra frågor om våld obligatoriska i mödravården.

RELATIONER

Av hundra gravida kvinnor blir tre utsatta för våld. Att fostret kan dö stoppar inte mannen från att slå.

– Våld är lika vanligt som högt blodtryck under graviditeten, säger Gun Heimer, chef för Rikskvinnocentrum

i Uppsala.

Så kan fostret skadas: Låg födslovikt på grund av mammans stressade situation.l Vid våld direkt mot magen finns risk för skallskador, i värsta fall missfall. Källa: Kristina Stenson  

Misshandel under graviditeten är en hälsofara för såväl mor som barn. Vid kraftigt våld riskerar både modern och fostret att skadas eller dö.

Barnet riskerar också att möta våldet under hela sin uppväxt.

Men hittills har denna hälsorisk inte uppmärksammats inom mödravården.

I rutinerna för gravida kvinnor ingår mest medicinska kontroller av exempelvis blodtryck och blodsocker.

Det ingår i basprogrammet som syftar till att minimera hälsoriskerna för mor och barn.

Att våld under graviditeten är lika vanligt som högt blodtryck avslöjas i en färsk studie vid Rikskvinnocentrum. 1 100 gravida kvinnor, som var inskrivna vid mödravården i Uppsala under sex månader 1997 till 1998, deltog.

Studien presenteras i sin helhet i dag på internationella kvinnodagen på ett symposium för vårdpersonal i Stockholm.

Tack vare studien uppmärksammas våld mot gravida kvinnor på allvar för första gången.

– Våld mot kvinnor är ett allvarligt folkhälsoproblem, som inkluderar gravida kvinnor. Det är väsentligt att detta upptäcks tidigt för att förebygga skador hos mor och barn, säger Kristina Stenson, en av barnmorskorna bakom studien.

– Kvinnorna skulle kunna få hjälp redan på mödravården. Men för att våldet ska bli känt måste kvinnorna tillfrågas. Vårt mål är därför att frågor om misshandel ska ingå i basprogrammet på mödravården i hela Sverige.

Att fråga om våld och sexuella övergrepp ska vara lika självklart som att fråga om rökning. Det knepiga är hur man frågar.

– Man kan inte fråga ”Blir du misshandlad?” Kvinnan svarar ofta nej. Hon förnekar att hon blivit misshandlad. Man måste fråga konkret i stället. ”Har du blivit slagen, knuffad, sparkad eller på andra sätt fysiskt attackerad?” Om kvinnan svarar ja frågar vi ”Av vem?”

Fotnot: Studien heter ”Våld i anslutning till graviditet: ett kvinnohälsoproblem” och har gjorts av Kristina Stenson, Hilkka

Saarinen och Anita Wenker.

FRÅGAN/Är det okej att fråga gravida om våld?

Mary Mårtensson

ARTIKELN HANDLAR OM