Det finns inget feministiskt parti i riksdagen

RELATIONER
Pelle Andersson, 30, är journalist på Aftonbladets kulturredaktion.

I förra veckan stod det klart att Maud Olofsson ska bli centerns nya partiledare, vilket innebär att centern endast har kvinnor i ledningen.

Och redan pratas det om ”centerfeminism”. Varenda parti, utom kd och Alf Svensson, är nu feminister.

Centerns kvinnliga ledning ger naturligtvis partiet mer trovärdighet i feministdebatten – det är svårare att ta Lars Leijonborg på allvar, en man som för övrigt alltid är svår att ta på allvar, när han försöker formulera en liberal feminism.

Det är nästan omöjligt att förstå vad Bo Lundgren menar med att han är feminist – som tur är har inte moderaterna ännu döpt om sitt parti till feministiskt. Det skulle bara bli för mycket.

Vi har alltså ett borgerligt block som försöker profilera sig som feministiskt, med undantag av ultrakonservativa kd – som håller fast vid sin kvinnofientliga politik.

Och det är förmodligen det kd kommer att vinna på – ärlighet. För varenda människa vet att de borgerliga partierna knappast kan vara feministiska.

Ett talande exempel är att kvinnorna inom det privata näringslivet inte alls har samma makt som männen.

Den gamla sanningen från Grupp 8 håller än: ”Ingen könskamp utan klasskamp och ingen klasskamp utan könskamp!”

För att jämlikhet ska uppnås krävs ett utbildningssystem som ger alla lika möjligheter, en fungerande och fri sjukvård, fri abort och dagisplatser åt alla – bland annat. Helt enkelt att vi bygger ut, inte monterar ner, den offentliga sektorn. Men för sann jämlikhet krävs en annan samhällsmodell, precis som Grupp 8 menade, där vi tillsammans bestämmer över ekonomin! Men inget parti i riksdagen driver frågan om ekonomisk demokrati.

Alltså: det finns inget feministiskt parti.