Har vi bara rätt till vård om någon tycker om oss?

RELATIONER
Susanna Popova, 44, är chefredaktör för Moderna Tider.

Det finns de som på fullt allvar tycker att människor ska få leva bara om de är friska. Och om andra tycker att de ska få leva. De här åsikterna har kommit fram därför att det nu blivit möjligt även för mycket tidigt födda barn att överleva.

Två lika gamla barn som föds för tidigt, fast på två olika vårdavdelningar, kommer att få helt olika liv. Det barn som föds på en avdelning för komplicerade graviditeter får all behandling som kan ges och får en chans att överleva. Det barn som föds på en vanlig gynekologavdelning som hanterar aborter lämnas åt sig själv, klarar sig inte.

De som först har reagerat på detta är personal som sett de barn som skulle haft en chans om de fötts på en annan avdelning. För många har det också varit plågsamt att inte kunna tala öppet om att sådant sker på arbetet.

De andra som öppet bekräftat att något hänt med de allra tidigast födda är ett gäng liberala skribenter på Dagens Nyheters och Expressens ledarsidor. De har uppfattat de nya möjligheterna att rädda mycket små barn som ett problem. För dem tolkas det faktum att barn aborteras i samma vecka som för tidigt födda räddas, som ett hot mot den fria aborten.

Därför kan man nu på deras sidor läsa artiklar som handlar om att de tidigt födda kanske inte borde ägnas sådan möda, eftersom de riskerar skador därför att de fötts så små. Aborter försvaras med att det inte är mycket till liv att födas om man inte är önskad. Och att diskutera frågan beskrivs som onödigt, eftersom den bara rör kvinnor och handlar om att barnet är en del av deras kroppar och därför inte har rätt till ett eget liv.

När blir gamla utan rätt till vård om ingen anhörig tycker om dem? Och när blir handikappades liv mindre värda i Mariebergsliberalernas Sverige?