Gifter i luften ger sjuåringar mens

Studier i USA, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien visar samma sak

RELATIONER

Flickor kommer allt tidigare i puberteten, visar undersökningar i flera länder.

Miljögifter och bättre kost är möjliga förklaringar.

Foto: AP
Att barn tar efter vuxnas bestyr, som att måla tånaglarna, hör till lekarna som barn. Men nu börjar allt yngre flickor utvecklas till kvinna rent fysiskt.

En amerikansk undersökning med 17 000 flickor visar att mellan 7 och 27 procent av flickorna började utvecklas redan när de var sju år. Vid tio års ålder har mellan 68 och 95 procent fått pubertetstecken.

Studier i Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland kommer till liknande resultat: flickor når puberteten allt tidigare.

Enligt The Independent kommer forskarna med många olika förklaringar:

Förbättrade levnadsvillkor gör att barn får i sig allt mer näring, vilket gör att kroppen tidigare känner sig redo för pubertet och fortplantning.

Allt fler småflickor är tjocka - något som ger signaler till kroppen att börja producera könshormoner.

Östrogenliknande ämnen i miljön (de finns bland annat i plast och insektsdödande medel) påverkar kroppen och sätter fart på flickors pubertet.
Forskare i USA: Bättre mat gör flickkroppen redo för fortplantning allt tidigare

"Styvpappasyndromet" - flickor med en ickebiologisk pappa i huset utsätts för ett ämne från honom som snabbar på styvdotterns könsmognad.

Hur ser det då ut i Sverige? Enligt Lars Hagenäs, barnläkare på Astrid Lindgrens sjukhus, stämmer inte siffrorna här.

- Medelåldern för första mensen ligger fortfarande runt 13 år, med några månader åt ena eller andra hållet. Det har inte hänt så mycket sedan andra världskriget. Kanske har medelåldern gått ner några månader, men det har man inte kunnat visa i något stort material. Det ser ungefär likadant ut i övriga Västeuropa.

- Det var annorlunda till exempel på 1700-talet, när många barn i Sverige var undernärda. Då låg troligen pubertetsstarten omkring 17 år.

Oftast räknas just första mensen som starten på puberteten. Brösten börjar i och för sig utvecklas cirka 24 månader tidigare, men det är mycket svårare att mäta exakt.

Lars Hagenäs har tagit del av de amerikanska resultaten och är lite tveksam till dem.

- Det är svårt att veta hur man ska ställa sig till undersökningen, även om den är noggrant gjord. Men helt klart är att många flickor i USA lider av fetma. Och fetma driver på mognaden och tillväxten, det vet man.

Det är just fetmateorin, och den om att flickorna får i sig allt mer näring, som Lars Hagenäs tar på allvar. Idén om styvpapporna skrattar han åt.

- Däremot kan det finnas en möjlig koppling till luftföroreningarna med östrogen.

FAKTA/Pojkar i puberteten

Cecilia Gustavsson