Allt kan förändras men pappa är du för alltid

Lars Plantin, 34, doktorerar på papparollen: Barnen gör männen nöjdare och tryggare

RELATIONER

Svenska pappor har en sak gemensamt: De tycker att barnen är centrala i deras liv.

- Vi ser ett trendbrott mot tidigare, en ny papparoll som växer fram, säger Lars Plantin, som på fredag lägger fram en doktorsavhandling om detta.

Han är hemma med barn och sköter hemmet, hon drar in pengarna.

Den amerikanske författaren David Eddie och hans fru har vänt på rollerna.

I boken "Rumsren" skriver han om sitt liv som hemmapappa.

Lars Plantin har själv två barn, Gustav, fyra år, och Anna, åtta månader. "Jag kan skriva under på att man förändras. Barnen är centrala och ger så mycket glädje. Jag kan

Lars Plantin är forskare i socialt arbete vid universitetet i Göteborg. Han har intervjuat 30 svenska par om pappans roll i familjen. En grupp hade spädbarn, en hade barn mellan fem och sju år, en hade tonåringar.

Vissa saker kände alla männen gemensamt:

- Alla pratade om att de hade mognat som personer. Barnen hade blivit det centrala i deras liv.

- De var nöjda med sig själva som pappor. De ville vara aktiva och tillgängliga, och känna att barnen alltid kunde komma och prata. Faderskapet innebar en trygghet i dagens tider, när allt är föränderligt. De tyckte att "allt kan förändras, men pappa är jag för alltid". De kände också att de fått en bredare handlingsrepertoar, att de gjorde mer skiftande saker än tidigare.

- Den här mognaden gällde inte bara i familjelivet, utan också på jobbet. De kände sig tryggare och mindre konkurrensbenägna eftersom allt i deras liv inte snurrade runt karriären och det egna jaget mera. Som en uttryckte det: "Nu behöver jag inte springa omkring i slips och markera min position längre".

Samtidigt menar Lars Plantin att svenska män vet precis vad de förväntas säga, eftersom det pratas så mycket om jämställdheten och papparollen i dag.

- Men det kan finnas ett glapp mellan vad de säger och hur de verkligen gör. Den statliga kvinnomaktutredningen visar ju att det fortfarande finns extrema orättvisor, även i familjer. Att kvinnor jobbar deltid och män heltid är det dominerande mönstret i den moderna barnfamiljen, liksom att kvinnor tar större ansvar för hem och barn.

I Lars Plantins undersökning utkristalliserades två grupper av pappor:

De flexibla. Det är bland dem den nya papparollen växer fram. De deltog i alla hushållsgöromål, även städning och diskning, och tog stort ansvar för barnen.

De traditionella. Här bestod en stor del av pappans ansvar för barnen i att försörja dem, snarare än att delta i hemarbetet. De beskrev det ofta som att de "hjälper till" hemma.

- Alla männen var engagerade i barnen, men det tog sig olika uttryck. För de traditionella männen var just försörjningen oerhört viktig. De ville att barnen skulle få det bättre materiellt än de själva hade haft det.

En viss uppdelning av sysslorna fanns i de flesta familjerna. Mammorna höll ofta i kontakter med skolan, kompisars föräldrar med mera. Papporna däremot var engagerade i fritids- och sportaktiviteter.

Vad tyckte papporna att de kunde tillföra barnen som inte mammorna kunde?

- Ingen kunde egentligen svara på det. Det de nämnde var att de lekte mer fysiskt, brottades och så, men de var medvetna om att mammor också kan göra det.

Cirka 12,5 procent av all föräldraledighet i Sverige tas ut av män. I Lars Plantins studie stod papporna för mer - 15 procent. En tredjedel hade tagit ut över sex månader.

- De som tagit ut föräldraledighet när barnet var litet beskrev det själva som att de fått mycket gedigen kontakt med barnet. De såg det som jätteviktigt att de fått känna på hela föräldraansvaret. Å andra sidan ansåg de som inte tagit pappaledigt också att de hade mycket bra kontakt med barnen.

De flesta som inte tagit ledigt sa att det berodde på att familjen skulle förlora ekonomiskt på det, men det fanns också några som inte alls var intresserade.

FAKTA/Brittiska män mindre jämställda

Cecilia Gustavsson