På nätet låter hon som en hel karl

RELATIONER

De buffliga högstatusmännen blir mjukare. De snälla kvinnorna tuffar till sig.

Att prata via datorn gör att både köns- och statusskillnader suddas ut.

Foto: MATS FOGEMAN

Diskussioner via datorer kommer att öka rejält. Det är Lillemor Adrianson, filosofie doktor vid Borås Högskola, säker på. Hon var den första i Sverige som studerade datorstödd kommunikation, redan för 20 år sedan.

– Då trodde ingen att datorn skulle bli något som gemene man använde...

I dag märker hon hur allt fler använder sig av datorn för att ha möten, diskutera problem och arbeta med olika projekt – både inom företag, universiteten, kommuner och landsting. Och hon ser flera fördelar med det.

– Jag tror att vi alla kan tjäna på att kommunicera via datorn ibland. Diskussionen blir mer demokratisk. Personernas status märks mindre, och könsskillnaderna suddas ut – män och kvinnor närmar sig varandras sätt att kommunicera.

Många års forskning visar att kvinnor och män brukar diskutera på olika sätt. Generellt har kvinnor lättare att uttrycka känslor, de söker sympati och frågar andra om deras åsikt. Män i allmänhet är mer aggressiva, tävlingsinriktade, självsäkra och benägna att leda diskussionen.

Men i sin senaste undersökning – där olika grupper löste problem genom att prata öga mor öga eller via datorn – såg Lillemor Adrianson något nytt:

– Männen börjar kommunicera mer traditionellt kvinnligt via datorn. De var demokratiska, emotionella, frågade ofta vad andra tyckte och var inte mer dominanta än kvinnorna. Kvinnorna å sin sida uppfattades som mer aggressiva och korthuggna.

Vad kan det bero på?

– All debatt om att män inte skulle vara lika bra på att kommunicera kanske har gjort att de börjat lyssna lite mer, och förstått att de kan tjäna på att bryta de invanda mönstren. Vad det gäller kvinnorna så förväntas de vara mer omhändertagande och ha en vänlig ton – om en kvinna skriver något lite argt så tolkas det som mer aggressivt än om en man skriver samma sak, säger Lillemor Adrianson.

– Dessutom: I ett samtal öga mot öga ger kvinnor mycket återkoppling till andra – de nickar, fyller i och håller med. Via datorn försvinner allt detta och diskussionen blir mer avskalad. Då kan kvinnorna låta mer korta i tonen än vad man är van vid. Jag tror att de saknar sina signaler, och att de kommer att hitta på sätt att skicka dem även via datorn.

Kommunikationen tog lite längre tid via datorn, men den blev mer effektiv eftersom det sociala pratet försvann. Båda könen föredrog ändå att diskutera öga mot öga, just för att de tyckte om småpratet och skämtandet.

FAKTA/Smileys

Med ”smileys” kan du visa lite av dina känslor via datorn:

Cecilia Gustavsson