Gravidtest var fel - kvinnorna väntade barn

RELATIONER

En oönskad födsel och en abort i 16:e veckan. Tre kvinnor har fått negativa svar på sina graviditetstester – trots att de varit gravida. Nu granskas läkemedlet av socialstyrelsen:

- Kvinnor ska känna sig säkra när de gör graviditetstest på sjukhus, säger Jan Reuterby, handläggare på medicintekniska enheten.

Tre kvinnor har drabbats av det felaktiga graviditetstestet Event. Det uppmärksammades i höstas när en 20-årig kvinna, efter två olika test, fortfarande visade sig vara gravid. Det var då för sent att göra abort.

I mitten på augusti råkade ytterligare en kvinna ut för samma sak. Enligt graviditetstestet hon gjorde på Mödrahälsovården i Halmstad var hon inte gravid. Men hon kände på sig att det inte stämde och gick tillbaka. Ett nytt test bekräftade hennes misstankar: hon var i16:e veckan.

På samma mödravårdscentral i Halmstad har en tredje kvinna gjort ett felaktigt graviditetstest. Nu har två av fallen anmälts till socialstyrelsen.

Var beror felen på?

- I det här läget vill vi inte hänga ut någon tillverkare. Vi vet inte om det är fel på testerna, om det berott på patienterna i fråga eller ett handhavandefel, säger Jan Reuterby på den medicintekniska enheten.

Peter Bräutigam på Roche Diagnostics, som tillverkar produkten Event, vill inte uttala sig om felkällan, men säger att ett test med Event ska vara 99 procent säkert. Men att kvinnor nu kommer att bekymra sig har han förståelse för:

- Det finns självklart en anledning för oro när produkter inte fungerar som de ska, säger han.

I dag finns det inte någon risk att produkten används, enligt Peter Bräutigam. Den är helt indragen och har aldrig funnits att köpa över disk.

Fakta/graviditetstest

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM