Gudrun Schyman: ”Att höja bensinpriserna är inte poppis”

RELATIONER

Vilken är den hetaste frågan just nu?

– Arbetslösheten. Arbetshetsen och stressen i arbetslivet, som hänger ihop med kvinnors situation på arbetsmarknaden. Våra jobb är för lågt värderade. Det måste till mer personal

och högre löner inom det vi brukar kalla offentlig sektor.

Vilken är den mest bortglömda frågan?

– Det är samma fråga. Hela jämställdhetsfrågan – det faktum att kvinnor värderas lägre – tas inte på tillräckligt stort allvar. Det handlar om våld mot kvinnor, det handlar om lönediskriminering. Det finns fortfarande en underordning av kvinnor som är sprungen ur en fördomsfull syn.

Vilken åsikt är mest politiskt korrekt?

– Att bekänna sig till att vi ska ha ett samhälle som utgår från alla människors lika värde. Alla säger det, men få är beredda att ta de politiska konsekvenserna av det.

Vilken åsikt är mest politiskt inkorrekt?

– En mycket impopulär åsikt som också är en svår fråga gäller bilismen. Att höja bensinpriserna är inte poppis.

Var är viktigast att tycka?

– Man når flest människor via tv. Det har ett väldigt

genomslag, har jag märkt.

Tröttnar du aldrig på att tycka?

- Nej. Det ser jag som en frihet som jag har som människa. Som människa är jag också en politisk varelse och då förbehåller jag mig rätten att ha en åsikt.

ARTIKELN HANDLAR OM