Alf Svensson: ”Våra äldre glöms bort”

RELATIONER

Vilken är den hetaste frågan just nu?

– Skolan. Den berör alla våra barn och ungdomar. Skolan avgör i ofantlig hög grad hur deras liv kommer att gestalta

sig både ekonomiskt, socialt och trygghetsmässigt.

Vilken är den mest bortglömda frågan?

– Gamla människor som förklarats medicinskt färdigbehandlade. Vi observerar självklart akutsjukhusens situation och transplantationer. Men 80 procent av oss dör ju den långsamma döden. En dag anses vi medicinskt färdigbehandlade och hamnar på sjukhem. Där tycker jag att våra äldre sitter bortglömda, ensamma och isolerade.

Vilken åsikt är mest politiskt korrekt?

– Att ivra för god djurhållning. När tv visar dessa fasansfulla bilder från belgiska djurmarknader och svenska bondgårdar fångas vi alla känslomässigt i ett läge så vi vet inte vad vi ska ta oss till. Vi har inget botemedel mot BSE, men vi kan kräva att djuren behandlas väl. Ju mer radikal man kan vara i sina krav desto fler applåder får man.

Vilken åsikt är mest politiskt inkorrekt?

– Att inte vara för att homosexuella ska få adoptera barn. Det är en fråga som drivits väldigt skickligt och starkt. Frågan har haft opinionsvinden i ryggen och har man en annan åsikt är man politiskt inkorrekt.

Var är viktigast att tycka?

– Det viktigaste är att finnas med i tv:s nyhetsprogram. Dagen efter säger folk att de såg mig i tv i går och att de har en åsikt. Men jag tror inte att det räcker. För den som är okänd och plötsligt dyker upp i ett program spelar ett framträdande i tv inte så stor roll, det blåser bort.

Tröttnar du aldrig på att tycka?

- Jo. Men vi politiker är så beroende av medier. Många gånger borde man hålla inne med sina åsikter för att de är för ytliga, andra gånger skulle man tjäna på att vara tyst och ytterligare gånger blir man trött på sig själv. Man blir väldigt lätt en åsiktsmaskin.