– Barnen behöver en ny lag

Rädda Barnen: De är också offer när pappa slår mamma

RELATIONER

När pappa slår mamma lider också barnen.

– Gärningsmannen borde kunna dömas för psykisk misshandel mot dem, säger Ewamari Häggkvist, jurist på Rädda Barnen.

Hon tycker att det krävs en helt ny lag.

Foto: SANNA SJÖSWÄRD
”Barn som bevittnar misshandel måste uppmärksammas bättre av polisen”, säger Ewamari Häggqvist, Rädda Barnen.

Våld mot kvinnor har börjat debatteras på allvar de senaste åren. Men att det kan finnas barn som ser eller hör misshandeln och mår mycket dåligt av det är inget som myndigheterna satt fokus på. Trots att runt 190 000 barn beräknas leva i familjer där våld förekommer.

– Även om våldet är riktat mot kvinnan – inte barnen – så vet man att de drabbas svårt av att se en förälder misshandlas.

Barnen kan drabbas av psykisk chock, sömnsvårigheter, ångest och känslor av vanmakt. Smärtan kan sitta kvar hela livet.

I förarbetena till brottsbalken står att misshandel även kan vara om en person drabbas av psykiskt lidande som kan bevisas medicinskt.

– Lagen säger alltså att psykisk misshandel är en form av misshandel. Trots det har jag inte hittat en enda dom där gärningsmannen åtalats och fällts för att ha psykiskt misshandlat sina barn, säger Ewamarie Häggkvist.

– Samhället måste börja se de här barnen, och inse att de tar skada. I första hand vore det bra om någon åtalade en förövare för att se om nuvarande lag håller. Ännu bättre vore en speciell lag som gör klart att alla barn som är vittne till våld mot en närstående är brottsoffer.

En sådan lag finns redan i Nya Zeeland.

Barnen glöms helt enkelt bort, anser Ewamari Häggkvist.

– Ofta tas det inte ens upp i polisrapporten vid anmälan om kvinnomisshandel om det funnits barn i hemmet.

En undersökning av Rädda Barnen i fem olika kommuner visar att i bara 8 av 43 fall anmäldes barnens situation till socialtjänsten – trots att det är polisens skyldighet.

Varför är det så?

– Okunskap och bristande rutiner. Vid kvinnomisshandel är polisen fokuserad på att hjälpa offret och få bort förövaren. Dessutom är det lättare att bevisa fysiskt våld.

Vad har barnen för nytta av att förövaren döms för psykisk misshandel mot dem?

– Samhället måste visa att de är brottsoffer, inte bara vittnen. Och de skulle få större chans till upprättelse, skadestånd och hjälp. Kanske skulle det också påverka en del gärningsmän.

Bodil Långberg är ordförande för kommittén mot barnmisshandel, som ska lägga fram sitt huvudbetänkande i augusti.

Behövs en ny lag om psykisk misshandel mot barn?

– Egentligen är det inget större fel på brottsbalken. Svårigheten är att bevisa att barnen misshandlas psykiskt. Just den här frågan kommer vi att lyfta fram i betänkandet.

– Steg ett är att polis och åklagare gör bättre utredningar, där barnen tas med. Det är en kompetensfråga. Och man måste tycka att barn som bevittnat våld är viktiga.

FAKTA/Så tycker justitieministern

Cecilia Gustavsson