Mona, 56 - ett proffs i gynstolen

Varje år får sex läkarkandidater lära upp sig på hennes kropp

RELATIONER

Mona, 56, är sjuksköterska på ett universitetssjukhus.

Hon är också patient - professionell patient.

Hon låter läkarkandidaterna undersöka henne gynekologiskt för att de ska lära sig hur man gör.

Foto: Foto: Per Björn
"Jag är inte generad, men jag har slutat prata om mitt jobb eftersom andra lätt blir generade", säger Mona som är professionell patient. Det är bara ett jobb för mig

Mona tillhör en liten skara kvinnor. De professionella patienterna är vanligen i medelåldern, har fött flera barn och arbetar inom sjukvården.

Mona har själv fött tre barn och har varit professionell patient i tio år. Hennes kropp är arbetsmaterial för blivande läkare. Kandidaterna får "träna" på henne.

Varje år utbildar hon sex läkarkandidater. De är två åt gången och utför var sin gynekologisk undersökning i närvaro av en läkare.

Men det är Mona som vägleder kandidaterna in i sin kropp.

- De får lära sig att sätta in instrument på rätt sätt så att det inte gör ont. De lär sig också att hitta de kvinnliga organen. Äggstockarna kan vara svåra att hitta och att känna livmodern ordentligt.

- Jag berättar också hur jag vill bli bemött i stolen. Det är mycket psykologi i detta. Man måste bli tagen på allvar, det är viktigt att läkaren lyssnar.

Hon betonar vad som känns viktigt för henne som kvinna.

- Som att de håller tummen på rätt sätt och inte på clitoris. Och att läkaren inte står framför kvinnan när hon sätter sig i gynstolen.

Mona säger att det finns en oro bland kandidaterna att de skadar henne.

- Alla frågar: Gör det ont?

Hon lär dem att undersöka varsamt.

Varför gör du detta?

- Jag tycker att det är viktigt att kandidaterna lär sig och får chansen att undersöka en kvinna ordentligt. Det avdramatiserar så kandidaterna inte blir förlägna sedan.

Vad tycker du om att vara professionell patient?

- Jag tycker att det är okej. Detta är ett jobb för mig, det är ingenting som jag är generad över.

Däremot är andra människor ofta skeptiska till det som Mona gör.

- Jag har slutat att berätta eftersom många tycker att det är genant, säger hon.

Kandidaterna själva är mycket positiva till utbildningen. Självtilliten ökar och nervositeten lindras när de ska undersöka sin första riktiga patient.

- Det är en psykologisk och känslomässig fördel för dem att få göra detta, säger Mona.

Tack var Mona och andra professionella patienter får vi "vanliga" kvinnor förhoppningsvis ett bättre bemötande hos gynekologen.

Fotnot: Mona heter egentligen något annat.

Fakta /Professionella patienter

Mary Mårtensson