Vad har manliga förskollärare gemensamt?

RELATIONER
Susanna Popova, 44, är chefredaktör för Moderna Tider.

Förr var ålder allt. Då umgicks skolbarn bara med dem som var födda samma år, myndighetsåldern var magisk och kvinnor förväntades gifta sig med en man som var några år äldre. Barn neg och bockade för vad som kallades vuxna, ett begrepp som inte betyder något särskilt längre och därför nästan inte används.

Visserligen står åldern under min bild till den här krönikan men också det är en journalistik som är på tillbakagång. Förr vimlade det av åldersangivelser i nyhetstexter. Nu har ålder fått ge vika för kön. Könet framgår, för de allra flesta, av namnet. Det behöver inte sättas ut. Men ingenting av vikt återberättas numera utan "könsaspekten".

Den kvinnliga ministern, den manliga förskolläraren, manssamhället och kvinnlig erfarenhet anses alla vara intressanta uttryck som gör att vi förstår mer. Men gör vi det? Hur lika är kvinnliga ministrar? Hur olika är de manliga ministrarna? Vad har manliga förskollärare gemensamt egentligen och gör alla samma bedömning av vad manssamhälle är? Förstår vi en erfarenhet genom att sätta kvinnlig framför?

Fixeringen vid kön kallas i vissa kretsar för genus. Genusteori, genuspolitik och genuslagstiftning ska ge ett finare samhälle för kvinnor.

Då blir det bättre också för män, eftersom de därmed slipper vara förtryckare bara genom att födas som män. Genusmänniskorna har varit rätt framgångsrika och det är en förklaring till att tidningsredaktörer lydigt vinklar på kön.

En annan förklaring är att vi människor i grund och botten gillar att förenkla riktigt ordentligt. Vad kommer härnäst? Får en kvinnlig -56:a komma med ett förslag så vore det kul att pröva med stjärntecken. De är ju dessutom fler än antalet kön...

Själv är jag Våg.