Bara var sjätte kvinnojour klarar rullstol

RELATIONER

Kvinnor med handikapp är extra utsatta för våld.

Trots det visar en rundringning till Sveriges kvinnojourer att endast 16 av 104 jourer har lägenheter som är anpassade för rullstolar.

Foto: Mats Bogren
Simone Drakeland är mycket kritisk mot handikapprörelsen. "Det verkar som om man struntar i oss."

Simone Drakeland, 43, sitter i rullstol och har själv i sin ungdom blivit utsatt för övergrepp. I maj förra året genomförde hon en rundringning till kvinnojourerna för att ta reda på om det var möjligt för en misshandlad kvinna i rullstol att söka skydd.

Resultatet visade att bara var sjätte jour - 16 av 104 - hade lägenheter som är anpassade till kvinnor i rullstol.

- Jag var inte överraskad över resultatet. Däremot är jag chockad över det ointresse och den okunskap jourerna visade. Det verkar som om man struntar i oss. Vi är inte viktiga, eftersom de inte kan identifiera sig med oss.

Simone Drakeland är kritisk både mot handikapprörelsen som inte tar tag i problemet och Riksorganisationen Kvinnojourer i Sverige, Roks.

- Attityden från Roks är att vi är offer och ska vara glada att vi får hjälp av dem överhuvudtaget.

Angela Beusang, ordförande i Roks, tycker att kritiken riktas mot fel grupp.

- Vi ser problemet, och jobbar på att förändra det. Men det är kommunpolitikerna som inte ger bidrag man ska ge sig på, inte jourerna.

Europeisk statistik visar att 3 av 4 funktionshindrade kvinnor har utsatts för våld. I den svenska studien "Våga se", som Aftonbladet Kvinna berättade om för ett par veckor sedan, intervjuades svenska kvinnor om sina erfarenheter.

Både Ingegerd Sahlström, ordförande i Nationella rådet för kvinnofrid, och Kerstin Finndahl som skrivit den svenska studien, var kritiska mot handikapprörelsen som inte uppmärksammar problemet. Men De Handikappades Riksförbund, DHR, tillbakavisar kritiken.

- Det är skrämmande att det förekommer. Lika skrämmande är att någon som är utsatt för misshandel eller övergrepp inte kan vända sig till kvinnojourerna eftersom de inte är tillgängliga för någon med rörelsehinder, säger Britt Jakobsson.

Kvinnojourerna är ideella organisationer. Är det rätt att lägga ansvaret på dem?

- Vi är alla medborgare i Sverige. I Sverige har vi olika organisationer som vänder sig till olika människor. Kvinnorörelsen vänder sig till alla kvinnor - varför skulle handikappade kvinnor ha en särskild verksamhet? Det är diskriminerande att utestänga en hel grupp. Då är man inte en kvinnorörelse.

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM