Kvinnliga lärare missgynnar pojkar

Skolverket: Vi behöver balans mellan könen i katedern och lästräning för pojkar

1 av 7 | Foto: Foto: ULRIKA VALLGÅRDA Statistik: Skolverket
En alltmer sällsynt man. Henrik Klemetz undervisar Patrik Sundström och Markus Wahlberg, 13, på Bergskolan i Luleå.
RELATIONER

LULEÅ.

År efter år får pojkar sämre betyg än flickor. Skolverket i Luleå vet varför: Klassrummet har blivit en kvinnovärld - som gynnar flickorna.

Bristen på manliga förebilder

i skolan kan leda till sämre engagemang och sämre skolbetyg bland pojkarna.

- De söker i stället sina förebilder bland äldre pojkar eller inom idrotten, säger K-G Lundberg, undervisningsråd vid Skolverket i Luleå.

Enligt Skolverkets sammanställningar visar det sig år efter år att pojkarna har sämre betyg än flickorna. Det gäller både i grundskolan och på gymnasiet.

K-G Lundberg tycker att det är viktigt att ta reda på varför.

Skriva, läsa och prata är något som pojkar måste få träna sig på tidigt, anser K-G Lundberg.

- Klassrumsstudier visar att när flickor får frågan så uttrycker de sig med fler ord än pojkarna, som svarar mera enstavigt.

- Att flickorna så uppenbart överglänser pojkarna i språkliga sammanhang gör att killarna känner sig ännu sämre.

K-G Lundberg berättar att det på vissa håll förekommer försök med att ge flickorna åtskild undervisning i teknik och fysik - ämnen där pojkar oftast är duktigare.

- Kanske vore det nyttigt om pojkarna på samma sätt fick träna språk i egna grupper.

Han tycker inte att man ska låta nöja sig med att säga att pojkarna mognar senare.

Skillnaderna mellan könen är större i glesbygdskommuner än i större kommuner. Det tror han kan ha att göra med att många män i glesbygden anser det omanligt att till exempel läsa böcker.

I fyra glesbygdskommuner som Skolverket har undersökt var det en kommun där skillnaderna mellan pojkar och flickor inte alls var lika stor som i de andra, nämligen Ånge.

- Deras egen förklaring till detta var att de sedan lång tid tillbaka hade ägnat sig åt systematisk lästräning för alla elever.

K-G Lundberg tror att det faktum att 73 procent (läsåret 1999/00) av tjänstgörande lärare och rektorer i grundskolan är kvinnor kan ha betydelse.

- Redan i förskolan kommer pojkar in i en oerhört kvinnodominerad värld.

Flickorna har gott om förebilder och bor dessutom oftast tillsammans med sin mamma.

- En hel del pojkar däremot har ingen manlig förebild i sin hemmiljö och ingen i skolan heller. Vad betyder det för pojkarna?

Den kvinnliga dominansen i skolan har dessutom ökat de senaste åren, något som K-G Lundberg tycker att man borde göra någonting åt.

- Jag tror att det är viktigt i all pedagogisk verksamhet att man har en balans mellan könen.

Varför har pojkar sämre betyg än flickor?

Christoffer Innala, 15, Luleå

- Tjejer är väl mer för att plugga. Vi killar är nog ganska lata. Själv är jag det i alla fall.

Andreas Öhlund, 15, Luleå

- Vi satsar inte lika mycket som tjejerna - pratar lite mer på lektionerna och så. Vi blir less snabbare. Kanske tycker

vi inte att ämnena är så intressanta som tjejerna tycker.

Michael Andersson, 17, Luleå

- Vi är kanske latare. Tjejerna jobbar väl bättre. Kanske vill de komma in på frisörlinjen eller någon annan linje, så de måste ha bättre betyg. De har bättre inställning till skolan, medan vi killar har mer myror i kroppen.

Jeanette Lampinen, 16, Västmark

- Killarna bryr sig kanske mindre. Det har varit tradition att tjejerna ska studera mer. Eller så försöker tjejerna ta igen att de tidigare har varit tvungna att bara vara hemma och sköta barn.

Sanna Brännholm, 13, Ale

- De tar inte skolan på allvar. I vår klass är i alla fall killarna stökigare. Jag tror att de hellre skulle vilja springa runt eller göra något annat. De fattar nog inte att skolan är viktig förrän de är lite äldre.

Sara Hjärpe, 15, Luleå

- Jag har inte tänkt på det, men själv försöker jag ju få bra betyg och en del killar kämpar nog inte lika mycket som jag.

Ulrika Vallgårda