- Stoppa lagen om att få könsstympa pojkar

Nytt svenskt lagförslag ratas av professor i barnhälsovård

1 av 2 | Foto: IBL Bildbyrå
Manlig omskärelse kan bli tillåten i Sverige om lagförslaget går igenom. Kvinnlig omskärelse är förbjuden sedan 1982.
RELATIONER

Är något bra för barnen bara för att miljoner föräldrar anser det?

Nej, tycker Yngve Hofvander, professor i internationell barnhälsovård i Uppsala.

Han gör tummen ner för ett nytt lagförslag som tillåter omskärelse på små pojkar.

I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjuden. Men enligt en ny proposition ska manlig omskärelse vara tillåten, bara den görs av en medicinskt kompetent person. Fel, tycker Yngve Hofvander:

- Det är ett fysiskt övergrepp mot barn som inte fått säga sin mening.

Manlig omskärelse görs betydligt oftare av religiösa och kulturella skäl än av medicinska, och är vanligt runt om i världen. Det sker inom den judiska traditionen, den muslimska, den traditionellt afrikanska och inom den anglosachsiska. Den senare förekommer främst i USA, där omskärelse är den vanligaste operationen av alla, enligt den nya svenska propositionen.

- Men det är ju så att föräldrar inte alltid har rätt, det finns seder och bruk där något gått snett. Miljoner människor kan faktiskt ha fel om något även om det pågått i hundratals år. Att så många gör det gör förstås problemet mera svåråtkomligt.

Finns det en rädsla för att verka ha fördomar mot andra kulturer som gör att man tycker att manlig omskärelse är okej?

- Ja, det tror jag.

I lagförslaget står att pojkens inställning till ingreppet ska så långt det är möjligt klarläggas, och att det inte får utföras mot en pojkes vilja. Yngve Hofvander menar att det inte alls räcker, eftersom många pojkar är så små när operationen görs.

- Manlig omskärelse borde vara förbjudet ända tills pojken i fråga är i mitten eller slutet av tonåren, då han själv fått bedöma om han vill genomgå en operation för att bära på denna etniska och religiösa markör i hela livet. För det är väldigt svårt att återställa den som är omskuren.

FAKTA/Andra seder som kan ifrågasättas

FAKTA/ Lagförslaget

Cecilia Gustavsson