Bröder kontrollerar sina systrars sexliv

Papporna i vissa invandrarfamiljer ger sönerna i uppdrag att styra över döttrarna, skriver Nasim Sarmadi, 18

RELATIONER

”Tvätta bort sminket.”

”Nej, du får inte gå på diskot.”

Sönerna tar allt mer över pappans roll att kontrollera flickorna i vissa invandrarfamiljer.

Foto: THOMAS JOHANSSON
”I vissa gäng är det status att visa att man är den som bestämmer hemma. Killarna skryter om att deras systrar sköter sig”, säger Nasim Sarmadi.

Nasim Sarmadi, 18, själv född i Iran, har skrivit en uppsats som heter ”Varför förtrycks muslimska invandrarflickor i Sverige av sina familjer”.

Hon poängterar att kvinnoförtrycket inte gäller alla invandrare. Det hon kommit fram till grundar sig bland annat på intervjuer och det hon ser i sin omgivning. Själva förtrycket kan röra sig mellan allt från att en flicka inte får åka på klassresa till att hon tvingas gifta sig som 15-åring.

Nasim Sarmadi anser att den nya generationens invandrarkillar många gånger är mer konservativa än sina fäder.

– Sönerna har tagit över pappans roll i hemmet.

De anser sig ha rätt att bestämma över sina systrar. Det kan gälla sådant som hur de klär sig, om de får sminka sig, gå på disko eller hur sent de får komma hem.

– En del invandrarkillar har svårare att komma in i det svenska samhället än tjejerna, och de söker sig till gäng i stället. Där är det status att visa att man är den som bestämmer hemma. De skryter om att ”min syster sköter sig”. Och om hon inte gör det skäms hennes bror för det, han känner att det är han som borde ha kontroll över henne.

Varför har en del bröder tagit den här rollen?

– Dels för att de ser mer vad som händer, på diskon och i skolan. De har fördomar om svenska tjejer och vill inte att systrarna ska bli lika ”orena”. Dels för att de ofta kan bättre svenska än föräldrarna och har fått en viss makt i familjen, bland annat genom att sköta ärenden åt föräldrarna.

Nasim Sarmadi skriver att i många familjer särbehandlas pojkarna positivt redan som barn, och att de

i vissa fall även bestämmer över mamman. För detta har inte med ålder att göra – även en lillebror kan bestämma över sin sin storasyster.

– Det handlar om heder, att flickorna ska vara oskulder tills de gifter sig. Det ger männen makt, och möjlighet att kontrollera kvinnorna.

Fotnot. Nasim Sarmadi går naturvetenskapligt program på Göteborgs högre samskola. Själv har hon inga syskon, och beskriver sin familj som integrerad.

KOMMENTAR/Så säger Rädda Barnen

Cecilia Gustavsson