– Jag är kär i chefen

Foto: Mats Fogeman
Patricia Hansel blev kär i sin chef Henry Lorentzon, och kärleken var besvarad. Länge dolde de sina känslor av rädsla för arbetskamraternas reaktioner. Läs deras historia på nästa uppslag.
RELATIONER

En flört på jobbet är en sak. Att bli kär i chefen är något helt annat.

Fortfarande lite tabu, men inte helt ovanligt.

 Att träffa sin livspartner på jobbet är inget konstigt. Men att bli kär i chefen kan ha sina sidor. Som att leka med elden. Blir det allvar av kärleken kan det vara klurigt hur man ska hantera situationen. Vad skall de andra tycka? Måste jag sluta nu? Kan vi pussas på jobbet? Arbetsplatsen är i dag det vanligaste stället att träffa sin partner på. Passionen tar inte hänsyn till hierarkier och blir man kär i chefen så blir man.

– Kärlek på jobbet är mycket vanligt och något positivt tycker jag, det är ju där människor träffas på ett naturligt sätt. Blir man kär i chefen ligger det på hans eller hennes bord att tala om det för personalgruppen. Det är absolut inte medarbetarens skyldighet, säger Carin Dannert som är beteendevetare och vd för Aptus AB, ett konsultföretag i arbetsmarknadsbranschen. Hon är medförfattare till boken ”Sex på jobbet – en ledarskapsfråga” (Ekerlids) och har

undersökt kärleksrelationer på arbetsplatserna.
Vissa arbetsplatser har en policy där de väljer att omplacera kärleksparet

I vissa företag kan det vara negativt att bli kär i chefen. Ens relation är inte så privat som man tror och man kan räkna med att det tisslas och tasslar i korridorerna.

– Som anställd kan man hamna i en beroendeställning gentemot chefen. Att förhandla om lön med den man ska gå i säng med inte är helt komplikationsfritt, säger hon.

Är det ett mindre företag brukar det smartaste vara att köra med öppna kort och göra klart för medarbetarna hur det ligger till.

– I familjeföretag brukar det fungera mycket bättre och där finns det också förutsättningar för en öppen dialog.

Ibland har vissa arbetsplatser en policy där de väljer att omplacera kärleksparet till olika avdelningar. Vissa arbetsplatser är till och med så pass strikta att de förbjuder chef- och medarbetarrelationer.

– Det kan bli problematiskt om man bor i en mindre stad och tvingas sluta för att man blivit kär i chefen. Eftersom tre av fyra chefer är män är det oftast kvinnan som blir lidande, säger Carin Dannert.

Agneta Elmegård