EU vill förbjuda djurtestade skönhetsprodukter

RELATIONER

Nu tänker EU-parlamentet förbjuda försäljningen av alla nyproducerade, djurtestade skönhetsprodukter.

– Dessa produkter kommer inte längre att säljas, sade den tyska socialdemokraten Dagmar Roth-Behrendt, som skrev lagförslaget.

Foto: Robert Johansson
Nu vill EU förbjuda djurtestade skönhetsprodukter. Produkterna på bilden har ingenting med artikeln att göra.

De 626 medlemmar som samlades på EU-mötet i Strasbourg i går samtyckte till de 30 lagförslagen som handlade om att skärpa EU-reglerna gällande skönhetsprodukter. Parlamentet antog också ett lagförslag som innebär att man ska märka djurtestade varor i stället för att märka de produkter som testats på annat sätt.

Nu ska lagförslaget diskuteras i de 15 EU-ländernas regeringar innan man tar ett slutgiltigt beslut i EU-parlamentet. Medan länderna överväger lagförslaget kommer förbudet ändå att gälla för vissa produkter. Dessa är skönhetsprodukter som nu djurtestas, men som skulle kunna testas på annat sätt. Hos de företag som inte har några alternativa metoder kommer man däremot fortfarande att tillåta djurtestade varor.

Från januari 2005 kommer förbudet att gälla även för sådana skönhetsvaror som innehåller enbart djurtestade ingredienser. Det kommer då alltså inte att spela någon roll om alternativa testmetoder inte finns. Däremot kommer de 8000 djurtestade varor som redan finns på marknaden inte att påverkas.

EU-parlamentet och EU-kommissionen har käbblat om ärendet sedan de 1998 sköt upp frågan om att förbjuda djurtestade produkter. Anledningen till uppskjutningen var att företagen saknade alternativa testmetoder.

Den europeiska skönhetsindustrin motsätter sig fortfarande förbudet genom att hävda att de fortfarande inte har många alternativ till djurtestning.

Karin Schmidt