Hon åker - han bestämmer när

4 av 5 trafikplanerare är män trots att kvinnor åker mer

RELATIONER

Herr Gårman. Och herr Busslinje.

Att fatta beslut om trafik är en affär män emellan.

Foto: BÖRJE THURESSON
Mäns och kvinnors resvanor skiljer sig väsentligt åt. Ändå är det nästan bara män som avgör vart och när bussar och tåg ska gå.

Att bestämma hur trafiknätet ska se ut är en fråga för hela samhället.

Men när det ska fattas beslut om kollektivtrafiken går det i snitt fyra män på varje kvinna.

Bland resenärerna ser det annorlunda ut. Fler kvinnor än män åker kollektivt. Män tillbringar 8 procent av sin totala restid på kollektivåkande, medan kvinnor lägger 13 procent av sin restid där.

Spelar det någon roll vem som bestämmer? Jo. Enligt Lars-Börje Björfjäll, chef för Hallandstrafiken, gör det det. I Halland är det numera varannan damernas

i länstrafiken. De har också tagit hjälp av en kvinnlig referensgrupp.

- Det blir skillnad. Det handlar till exempel om hur bussarna ska se ut, att det ska finnas möjlighet att ta med sig grejer och om hur linjedragningen ska göras, säger Lars-Börje Björfjäll.

Mäns och kvinnors resmönster skiljer sig åt. Det visar exempelvis en doktorsavhandling av trafikforskaren Lars-Gunnar Krantz i Göteborg.

- Män åker från start till mål. Bland kvinnor arbetar många deltid, de fixar saker, hämtar barn, handlar. Kvinnor gör fler stopp på sina resor, säger trafikforskaren Tora Friberg i Linköping.

Om det skulle sitta fler kvinnor i styrelserna tror hon att andra frågor skulle ventileras.

- Jag tror att kvinnorna skulle ta upp frågor som män förväntar sig att kvinnor ska ta upp, till exempel säkerhet. Frågor som männen inte har någonting emot att stödja, men inte själva kommer sig för att ta upp.

Själv skulle hon vilja föreslå att man lät resenärerna gå av mellan hållplatserna på kvällarna för att de ska kunna komma hem tryggt.

Att säkerhet står högt på listan fann också Jönköpings länstrafik, som nyligen börjat intressera sig för jämlikhetsfrågor.

Där har man anlitat ett vaktbolag för att få lugn och ro på bussen på helgkvällarna. Men framöver handlar det, enligt chefen Ingemar Lundin, också om att skapa säkrare miljöer för att ta sig till och från bussen.

- Vi har upptäckt att det är en kommersiell aspekt. I dag avstår många från att åka kollektivt för att de inte känner tillräcklig trygghet och säkerhet. Det förlorar vi kunder på.

FRÅGA/Hur skulle bussen gå om du fick bestämma?

Christina Vallgren