Mormor super minst

Men inte av moraliska skäl - hon blir lika full fast på mindre sprit

RELATIONER

Är du kvinna och vill dricka mindre? Bli gammal.

Och gift dig med en man som tycker som du. Osämja hemma ökar risken för att du ska få alkoholproblem.

- När kvinnan blir äldre blir hon klokare, säger först Kajsa-Lena Thundal.

Hon är arbetsterapeut och har deltagit i undersökningen "Kvinnor och alkohol" vid Göteborgs universitet, där man konstaterar att kvinnans alkoholkonsumtion minskar ju äldre hon blir.

Sedan ändrar Kajsa-Lena sig.

- Nej, så är det förstås inte utan det har biologiska orsaker.

Mormor kan alltså dricka mindre men bli lika påverkad ändå.

Annat som man sett i studien är att alkoholkonsumtionen bland svenska kvinnor ökade under 60- och 70-talen men har legat relativt stilla sedan dess. I olika europeiska studier har det framkommit att kvinnors och mäns alkoholkonsumtion har närmat sig varandra.

- Men vi vet inte om det beror på att kvinnan dricker mer eller om det är männen som dricker mindre.

Det finns inte mycket forskning gjord på kvinnor och alkohol i Sverige, men intresset har ökat på senare år. Göteborgsstudien är extremt ovanlig eftersom alla sorters kvinnor, från livstidsnykterister till utslagna finns med.

- Det gör att vi får en bred bild av hur kvinnor använder alkohol.

Exempelvis har gifta kvinnor som alltid har en annan åsikt än sin man, större risk att få alkoholproblem än kvinnor som har lättare att enas med sin make.

- Det är förstås svårt att se vad som är orsak och verkan. Kvinnan hade kanske börjat dricka innan relationsproblemen uppstod, men det råder ingen tvekan om sambandet, säger Kajsa-Lena Thundal.

Större risk löper också kvinnor som är barnlösa, sysslolösa eller utan partner. Men det är inte singellivet som ökar risken utan det gäller kvinnor som har svårt med relationer och inte kan knyta an till andra. Ofta finns de inom psykiatrin.

- Eftersom studien är gjord över en längre tid kan vi se samband mellan barndomen, skolan, relationer och uppkomsten av alkoholism.

- Vi kan också se hur samhället påverkar och hur synen på alkohol förr och nu har förändrats. I dag är det mindre stigmatiserande med kvinnor och alkohol och man kan se unga tjejer som dricker när de är ute.

- Undersökningen ger oss viktig kunskap som kan användas i det förebyggande arbetet. Man kan fånga in kvinnor som mår dåligt och ge stöd på ett tidigare stadium, säger Kajsa-Lena Thundal.

Alkoholen i backspegeln: från 46 till 6 liter/år

FAKTA/Kvinnor och alkohol