Forskare upptäcker anorexi-gen

RELATIONER

Anorexi kan vara genetiskt betingat.

En ny studie visar att en speciell gen hos de som utvecklar sjukdomen kontrollerar aptiten och kan stimuleras till att öka matlusten.

– Att det kan finnas en sådan faktor är inget man utesluter, det kan mycket väl vara så, säger Anna-Maria af Sandeberg, överläkare ätstörningskliniken på Umeå universitetssjukhus till Aftonbladets nätupplaga.

Foto: Lotte Fernvall
Den nya upptäckten kan hjälpa anorexipatienter.

Studien publiceras i senaste numret av den medicinska tidskriften Molecular Psychiatry. Den bygger på att forskare har upptäckt en ny typ av aptitkontrollerande gen som är mer vanlig hos anorektiker än hos andra.

- Upptäckten kan bidra till att förklara varför en liten del av befolkningen får ätstörningar, säger Walter Kaye, psykiatriker vid Pittsburghs universitet.

Anna- Maria Sandeberg är överläkare vid ätstörningskliniken i Umeå och jobbar dagligen med patienter som drabbats av anorexi och bulimi. Hon utesluter inte att anorexi kan vara genetiskt betingat.

– Att det kan finnas en sådan faktor är inget man utesluter inom anorexivården, säger hon.Men ingen studie hittills har visat ett klart samband mellan anorexi och ärftlighet.

Forskare från Tyskland och Nederländerna jämförde i studien 145 anorexipatienter med 244 personer som inte led av sjukdomen. Man kom fram till att de som har den speciella genen har mer än dubbelt så stor risk att utveckla anorexi. 11 procent av anorektikerna hade en annorlunda typ av gen för ett aptitstimulerande protein, en gen som i stället kontrollerade aptiten . Bara 4,5 procent av personer utan anorexi hade samma typ av gen.

– Det finns andra psykiska sjukdomar där det finns genetiska faktorer så det är väl inte helt osannolikt att även anorexi kan ha det men jag tycker också att det är viktigt att man inser att det finns fler faktorersom påverkar, säger Anna-Maria af Sandeberg.

Hur genen påverkar ätandet vet man inte riktigt än, men man tror att den orsakar en liten förändring när ett aptitstimulerande protein skapas. En sådan förändring kan minska proteinets effektivitet och får som följd att hjärnans förmåga att stimulera till ätande när man är hungrig minskas.

Upptäckten innebär att man kan hjälpa anorektiker att få tillbaka aptiten genom att imitera genen.

Det här är första gången en anorexibesläktad gen har identifierats, fastän forskare sedan många år har vetat att chanserna för att utveckla ätstörningar till stor del är genetiska.

Karin Schmidt, Annika Sohlander