Kontrakt ska stoppa elever från att skolka

I Stockholm skolkar två elever i varje klass, varje dag året runt

1 av 2 | Foto: Per Björn
Straffet för skolk i Stockholms skolor kan bli avstängning. I första hand gäller det för elever i gymnasieskolan, men i förlängningen kan det också bli aktuellt i grundskolan.
RELATIONER

Eleven skriver under på att inte skolka - om kontraktet bryts kan platsen förloras.

På Stockholms skolor kan skolkontraktet snart bli verklighet.

Det är Kristina Alvendal, moderat ordförande i utbildningsnämnden i Stockholm, som ligger bakom förslaget.

Med kontraktet vill hon komma åt "okynnesskolket":

- Om folk kommer och går som de vill kan jag som representant för skattebetalarna tycka att någon annan har bättre nytta av den platsen, säger Kristina Alvendal.

Hennes förhoppning är att några skolor provar att skriva kontrakt med sina elever redan i vår. Så småningom hoppas hon att kontrakten ska finnas både på grundskolan och gymnasiet, men gymnasieskolan har första prioritet.

- Det finns ett större behov där eftersom det är valfritt att gå i gymnasieskola. Om man väljer att göra det tycker jag att det minsta man kan kräva är att man närvarar på lektionerna.

I gymnasiet i dag finns ingen möjlighet att stänga av en elev om han eller hon skolkar mycket. Vilket man borde överväga, tycker Kristina Alvendal.

- Det behövs en diskussion om vad man gör om en elev är borta mycket. En elev kostar i snitt 80 000 kronor per år. Ett annat krav jag tycker man kan ställa är att eleven är aktiv på lektionerna.

Kontraktet skulle också ställa krav på skolan.

- Precis som att skolan kan kräva att eleverna är där och deltar ska eleverna kunna kräva en viss kvalitet på sin skola. En anledning till att en elev inte är i skolan kan vara att det är dålig kvalitet på undervisningen.

En diskussion om elevers och skolors rättigheter och skyldigheter saknas i dag, menar Kristina Alvendal.

- Ett papper på vad skolan erbjuder kan användas som underlag i samtal mellan rektor, lärare och elever. I dag är det svårt som elev att ställa krav. Att det förekommer lärarlösa lektioner är till exempel inte acceptabelt.

Elever kan bli avstängda - hur ska skolan straffas?

- Till syvende och sist är det upp till rektor, elever och elevernas föräldrar. Självklart är det känsligt om en elev inte tycker att skolan uppfyllt sitt ansvar, och någon typ av kontrollorgan kanske behövs. Men det är inte meningen att instifta någon kommunal klagomur.

FAKTA/Frånvaro

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM