Därför ville mamma dö

Rädda Barnen ger ut bok om psykiska sjukdomar för barn

RELATIONER

Hur ska man förklara för sitt barn att mamma har gjort ett självmordsförsök? En ny bok försöker svara på frågan.

- Det viktigaste är att man är öppen i familjen, säger Eva Waltré, psykolog och en av författarna.

Foto: lotte fernVall
Barn måste få veta varför deras mamma eller pappa mår dåligt, annars kan de tro att det är deras fel. Det menar författarna till boken "Råd till föräldrar när den psykiska hälsan vacklar".

I sitt arbete med barn till psykiskt sjuka föräldrar upptäckte Eva Waltré att nästan inget av barnen hade någon kunskap om förälderns sjukdom. Därför skrev hon och socionomen Cecilia Moore en handbok i hur man kan prata med barnen om psykisk sjukdom och intervjuer med familjer i samma situation som ger möjlighet att känna igen sig.

- Just psykiska problem och sjukdom kan vara personlighetsförändrande och svårare att förklara för barn än andra sjukdomar. Men det viktiga är att man är öppen om det inom familjen, säger Eva Waltré.

Hur pratar man med barnet om det?

- Det är ju väldigt olika beroende på om man har en tonåring eller en femåring. Men det viktiga är att man pratar med barnen. De behöver få förklarat för sig vad som händer när en förälder mår dåligt och kanske gråter mycket, annars är det lätt att barnet får skuldkänslor och tror att det är deras fel.

Är man en sämre

förälder om man är psykiskt sjuk?

- Nej, men det är viktigt att man får stöd under de perioder man är sjuk. Det är samma sak med alla sjukdomar då kanske en mormor eller annan släkting går in och hjälper till.

Kan det vara farligt för barn att ha en psykiskt sjuk förälder?

- Det handlar om hur förälderns sjukdom ser ut. En förälder som är psykotisk och har tappat verklighetsanknytningen ska inte ha hand om ett barn ensam utan måste få hjälp och stöd utifrån.

Psykiska sjukdomar är fortfarande tabubelagda och omgärdade av fördomar. Om man ska gå ut öppet med att en förälder mår dåligt är upp till varje familj att ta ställning till, menar Eva Waltré.

- Kunskapen i samhället om en av våra största folksjukdomar kunde vara större.

Katarina Lagerwall

ARTIKELN HANDLAR OM