Gränsen för abort sänks inte

RELATIONER

Abortgränsen sänks inte till vecka 21 som det var tänkt. Anledningen är att de åtta barn som skulle ha räddats i livet före den nuvarande gränsen, vecka 23, inte har hittats.

- Det enda jag hittar är ett barn som skulle ha fötts i vecka 22 och överlevt. Men det barnet är enligt ultraljudet fött i vecka 25, säger Petra Otterblad, enhetschef på cancer- och reproduktionsregistret på Socialstyrelsen, till Svenska Dagbladet.

Uppsalaprofessorn Gunnar Hedin har tidigare hävdat att det finns åtta barn som har räddats före vecka 23 och att de skulle kunna vara ett skäl till att sänka abortgränsen.

Utan dessa underlag finns ingen anledning att sänka gränsen för abort till vecka 21.

- Underlaget för att sänka gränsen har blivit betydligt tunnare, säger Marc Bygdeman, professor i gynekologi, till Svenska Dagbladet.

Av de barn som är födda i vecka 22 överlever 10-20 procent så länge att de kan skrivas ut från sjukhuset. Men hur länge de sedan lever vet man inte. Gunnar Sedin är en av dem som starkast driver en sänkning av abortgränsen. Han vill försöka att rädda alla för tidigt födda barn, medan andra barnläkare vill avstå om det kostnaden för barnets liv är för högt.

Sedin menar att man kan rädda barn som fötts i 22:a veckan, men han kan inte säga hur länge barnen överlever. Så länge de för tidigt födda barnen inte hittas i registren har man alltså inget belägg för att sänka abortgränsen. Anledningen till att barnen inte hittas kan vara att de har flyttats och att det då uppkommit problem med registreringen. Om barnen i framtiden kommer till rätta kan debatten börja på nytt.

Karin Schmidt