– Ge vikarier fallskärm

Forskare: Arbete utan trygghet måste värderas högre än i dag

RELATIONER

Tillfälligt anställda mår sämre och får sämre villkor på jobbet.

Därför ska de få avgångsvederlag, tycker Arbetslivsinstitutet.

Under 10 år, mellan 1989 och 1999, har de tidsbegränsade anställningarna fördubblats. I dag finns ungefär en halv miljon svenskar som har vikariat eller projektanställningar.

En ekonomisk fallskärm kan förbättra ställningen för vikarien, samtidigt som man förenklar för företagen att tillåta tillfälliga anställningar. Det är i alla fall Arbetslivsinstitutets tanke.

– Vi vet att det generellt sett är en grupp som har en besvärlig och utsatt situation. Man har ett större mått av oro och sjukdomar, mindre utveckling, och man anser sig ha sämre ledning och stimulans på jobbet, säger docent Jonas Malmberg på Arbetslivsinstitutet.

Tillsammans med professor Niklas Bruun ser han över arbetsrätten på uppdrag av regeringen. Utredningen kommer att vara färdig till årsskiftet, och hittills finns inga färdiga förslag.

En av de mer kontroversiella idéerna är att ge de tillfälligt anställda en ekonomisk kompensation när inte arbetsgivaren vill ha dem kvar, en slags uppsägningslön.

– Vår tanke är att bli generösare med att tillåta tidsbegränsade anställda, men å andra sidan förbättra ställningen för vikarien, säger Jonas Malmberg.

Jonas Malmberg anser att nuvarande lagstiftning är fel i grunden.

– Genom att ge tillfälligt anställda ett sämre anställningsskydd försökte man mota in så många som möjligt i ”tillsvidareanställningsfållan”.

Det gick inte hem, konstaterar han. De tillfälligt anställda bara ökar på företagen.

– Vi tycker man måste gå den andra vägen och acceptera att det finns ett behov, men göra skillnaderna mindre dramatiska till de fast anställda.

Andra förslag utredningen överväger är att:

förbättra förtursrätten för vikarier att återanställas

avgiftsbelägga företagen för tidsbegränsade anställningar. Pengarna ska gå till kompetenskonton för vidareutbildning för de visstidsanställda.

En anledning för företagen att tidsbegränsa anställningar är att det blir billigare och mindre riskfyllt.

– Gör man skillnaderna mindre blir det mindre attraktivt för arbetsgivaren. Dessutom blir det mindre besvärligt att vara tillfälligt anställd, säger Jonas Malmberg.

”Perfekt, då skulle man slippa hamna på bar backe”

Det är onsdag och Lotta Rolfert, 37, vet ännu inte hur nästa arbetsvecka ser ut.

– Man måste ha is i magen som timvikarie, säger hon.

Christina Larsson