Tänk om Jesus hade varit en Jessica …

Caroline Krook, Lennart Koskinen och Agneta Pleijel om hur världen sett ut om Jesus hade varit kvinna

RELATIONER

Hade en kvinnlig Jesus kunnat vandra runt och predika?

Hade någon lyssnat?

Aftonbladet Kvinna frågade biskop Caroline Krook, prästen Lennart Koskinen och författaren Agneta Pleijel om hur det kunde sett ut om Jesus varit kvinna.

Det blev en flicka!

Jesus levde i de judiska delarna av Palestina vid vår tideräknings början. Han spred sitt budskap genom att vandra runt och predika, undervisa och bota sjuka. Han är en av världens mest kända personer, trots att han varit död i nästan 2000 år. Men hur skulle det varit om denne profet i stället fötts som kvinna? Hade hon alls fått några åhörare?

Caroline Krook, biskop i Stockholm, menar att frågan i sig nästan är omöjlig – att det inte går att tänka sig en kvinnlig Jesus i den tidens samhällsklimat.

– Det är svårt för oss att föreställa sig hur kvinnorna levde då – de var inte ens myndiga. Ingen skulle ha lyssnat på en kvinnlig Jesus. Jag vet att när en kvinna för första gången läste upp nyheterna i Sverige blev klagomuren nedringd. Folk ansåg inte att det var trovärdigt när en kvinna berättade om så allvarliga saker som nyheterna. Och det var under min livstid! Då får man lite perspektiv ?

Man trodde ändå på jungfru Maria?

– Men vi har inget bevarat som hon säger, utom när ängeln berättar att hon ska föda Guds son och hon svarar ”Ske mig såsom det var sagt”.

Skulle någon trott på att en kvinna var Guds dotter?

– Kvinnan sågs som jämbördig på det sättet att hon också var Guds barn. Men att Messiasgestalten skulle kunna vara en kvinna, det kunde man inte tänka sig.

Samma sak gäller lärjungarna, menar Caroline Krook: även om det fanns kvinnor i Jesus följe är det otänkbart att en kvinna kunde varit bland de tolv apostlar som representerade Juda rikes stammar.

Lennart Koskinen, präst och teolog, tror inte heller att någon hade brytt sig om en kvinnlig Jesus:

– Nej, inte en chans. Kvinnor hade ingen ställning alls. De fick inte gå ut ensamma, de hade alltid en manlig förmyndare – ofta en släkting – och de fick varken äga eller ärva. Så en kvinnlig Jesus, en ”Jessica”, hade inte kunnat vandra omkring i landet. Och OM det hade kunnat ske hade folk inte ansett det viktigt att lyssna.

Författaren Agneta Pleijel, som var med i Bibelkommissionen, är något mer optimistisk om en ”Jessicas” chanser:

– Det är svårt att föreställa sig att någon skulle ha lyssnat, eftersom det var ett manssamhälle. Vid första tanken förefaller det också otänkbart att hon skulle ha kunnat vandra omkring. Å andra sidan kan man i en del litteratur skymta att det faktiskt fanns kvinnliga predikanter, även om de blivit bortglömda av historien. Och det har alltid funnits väldigt karismatiska kvinnogestalter som trotsat sin tids sociala konventioner och gjort häpnadsväckande ting. Så jag håller det inte för helt uteslutet.

Lennart Koskinen håller med om att det funnits kvinnliga profeter, men lite tidigare än på Jesus tid. För då var det snarare en backlash för kvinnorna. Idealen som gällde var ganska krigiska, som hårdhet och aggressivitet.

Rent praktiskt skulle alltså en kvinnlig Jesus fått svårt att föra fram sitt budskap. Hon hade heller inte kunnat utföra vissa av Jesus gärningar, som att gå in i templet och köra ut månglarna. Och ett kors hade aldrig blivit kristendomens symbol – snarare en sten. Korsfästningen var nämligen förbehållen män, medan kvinnor stenades till döds.

Lennart Koskinen tvivlar också på att det skulle blivit några nedskrivna evangelier om en kvinnlig Jesus, eftersom hon inte kunnat röra sig fritt.

– I så fall skulle det varit om folk kommit och besökt henne – som man gjorde med en del ”kloka kvinnor”, främst barnmorskor – och sedan skrivit ner hennes budskap.

Om en kvinnlig Jesus hade kunnat predika, hade det kristna budskapet blivit annorlunda?

Agneta Pleijel tror inte det.

– Jesus var inte traditionellt manlig, och hans budskap riktade sig lika mycket till kvinnor som till män. Han framställs nästan som könlös. Han har till exempel inte fru och barn, och han bröt mot många konventioner. Om någon är Guds barn, en avbild av Gud, så måste han komma med båda könens komponenter i sig, och tala för två kön. Om man tänker sig en helt kvinnlig Jesus, med bara kvinnliga lärjungar, så hade det också varit fel.

Alla tre menar att Jesus egentligen ska ses mer som människa än som man. Han hade både klassiskt manliga och kvinnliga dygder – han var både modig, tydlig och rebellisk, samtidigt som han var förlåtande, kärleksfull och mild. Och han umgicks med kvinnor på ett jämbördigt sätt, något som var mycket ovanligt på den tiden.

– Av rent praktiska skäl var Gud tvungen att låta sig återfödas som man. Han skulle ju utföra ett uppdrag under den här patriarkaliska tiden, säger Lennart Koskinen. Däremot kan jag tänka mig att om Jesus skulle födas i dag kunde det vara som kvinna, eftersom jämlikhetssträvandena är viktiga på många håll i världen.

Och även om Caroline Krook ser en kvinnlig Jesus som ett omöjligt scenario, brukar hon fundera över hur det kunde sett ut om en av de fyra evangelisterna varit kvinna:

– Kanske hade hon berättat om Jesus ur en annorlunda vinkel, med andra ögon. Hon kanske hade bevarat andra citat, och berättat om andra sidor hos Jesus, om hans ensamhet och trötthet. Det hade varit intressant.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM