Männens sista fäste: hos brunnsborrarna

De sista enkönade jobben - kvinnorna håller stånd i syslöjden

1 av 4
De sprängde könsgränsen Åsa Edlund, hockeykommentator i tv.
RELATIONER

Känner du en manlig syslöjdslärare?

Skulle inte tro det.

Kvinna har hittat några av de fästen i arbetslivet där män och kvinnor inte mötts ännu.

Det går framåt på jämställdhetsfronten i Sverige. Trots det finns det yrken dit inga jämställdhetssträvanden nått. Textilslöjdslärare är en av de sista helt kvinnliga utposterna i yrkeslivet.

Att locka män till

att axla rollen som syslöjdslärare är inte det lättaste. Det vet Britt-Marie Lindström, prefekt på Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet.

- Just nu har vi en man på vår utbildning men det är första gången på 15 år, säger Britt-Marie Lindström.

Synen på vad som är manligt och kvinnligt tror Britt-Marie Lindström är en av förklaringarna till att män med nål och tråd är sällsynta inom skolan.

- Det finns nog ett starkt tryck på männen från omgivningen att det är omanligt att sy och brodera. Sitter en karl och stickar tittar de flesta en gång till, säger Britt-Marie Lindström.

Monika Lodén arbetar som textillärare på Abrahamsbergsskolan i Stockholm. Hon håller med om att det kan vara svårt att hitta en manlig identitet i yrket.

- Det ligger ju ingen större prestige i att arbeta som textillärare. Fast man ska komma ihåg att för hundra år sedan var det faktiskt männen som vävde och kvinnorna som spann, säger Monika Lodén.

Dagbarnvårdare är ett annat yrke dit männen inte hittat enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. 100 procent av dagmammorna är alltså kvinnor.

Men männen har varit framgångsrika i att bryta ny mark i kvinnodominerade yrken. I dag arbetar män som sekreterare, sjuksköterskor, bibliotekarier och städare.

För kvinnor har det varit svårare att utmana de invanda könsrollerna. Mekaniker, rörmokare och maskinförare är några av de arbeten där kvinnorna nästan helt lyser med sin frånvaro.

Brunnsborrare är enbart män. Varför?

- Det är tungt att arbeta som brunnsborrare. Smutsigt är det också. Det är många tunga rör som ska lyftas hela tiden, säger Roine Birgersson, brunnsborrare.

Några kvinnor har inte sökt jobb hos Roine hittills men han hälsar att de är välkomna - om de är riktigt starka i nyporna.

Enligt Raija Lounavaara, pressekreterare på Jämo, är svensk arbetsmarknad fortfarande uppdelad i två läger. Med kvinnorna på den ena sidan och männen på den andra.

Varför är det dåligt med enkönade arbetsplatser?

- Forskning visar att folk mår bättre på arbetsplatser med både män och kvinnor. Det är också en rättighet att få välja det yrke man tycker att man passar för, säger Raija Lounavaara.

Fakta/Könssegregerade yrken

Pernilla Nordström