Arne Höök: Kvinnor är smarta - men lata

RELATIONER
Krönikör: Arne Höök, 44, är biträdande redaktör för Aftonbladet/Kvinna.

Jag börjar förstå varför kvinnor blir så mycket äldre än män.

Det handlar inte om genetik och kromosomer, inte heller om att män skulle ha så mycket sämre vanor - unga kvinnor röker ju till exempel mer än män.

Att kvinnor blir äldre än män handlar om lättja. Beviset kom igår från Statistiska centralbyrån, SCB, och redovisas på nästa uppslag. Andra röster kommer att rasa över den nya statistiken: trots alla goda ansatser ÖKAR skillnaden i mäns och kvinnors lönekuvert. Nu skiljer - hör och häpna - 30 procent

i inkomst mellan könen. Och detta trots att kvinnornas löner ökade en halv procent mer än männens mellan 1998 och 1999.

En stor del av orsaken är att kvinnor arbetar mindre tid än män, enligt SCB.

Jag är ingen jätte på matematik, men vad jag förstår innebär siffrorna att ju högre timlön man ger kvinnor, desto färre timmar arbetar de.

"Fel!" utropar vän av ordning och statistik. "Kvinnor arbetar ofrivillig deltid!" Men det stämmer inte matematiskt eftersom det bara är sådär 10 procent av Sveriges cirka 2 miljoner anställda kvinnor som är deltidsarbetslösa (SCB 1999).

Tittar man på gruppen samboende eller gifta med barn under 7 år är den faktiska arbetstiden för kvinnor 24 timmar i veckan, för män 39 timmar.

Jag moraliserar inte över det, kvinnor är smarta som inte jobbar ihjäl sig. Men eftersom så många tycker inkomstskillnaderna är ett jätteproblem borde man förstås göra något åt dem.

Till exempel kan man införa en arbetstidsförkortning enbart för män, kanske så vi också jobbar 24 timmar i veckan. Då kommer inkomstskillnaderna att minska drastiskt och män bli lika gamla som kvinnor, ett jämställdhetens Kinder-egg.

Fast enklast, och mest matematiskt korrekt, är väl att sänka kvinnors löner så att de arbetar mer.