Har du råd att skilja dig?

Hemförsäkringen täcker inte vårdnadstvister

RELATIONER

Tänker du skilja dig? Har du barn?

Det kan bli dyrt.

Inte någon svensk hemförsäkring täcker rättegångskostnader för en vårdnadstvist vid skilsmässa.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
Dyr kamp om barnen. En vårdnadstvist i domstol kostar som regel mellan 10 000 och 30 000 kronor. En kostnad som inte täcks av rättsskyddet i hemförsäkringen.

Över 20 000 gifta par skiljer sig varje år i Sverige. Och fler sambor flyttar isär. Av alla par som separerar tvistar nästan 4 000 om vårdnaden om barnen i domstol varje år.

Löser man tvisten i domstol kostar det som regel melllan 10 000 och 30 000 kronor.

- Men går det troll i ett ärende - om advokater och föräldrar inte är överens - då kan kostnaderna rusa i väg, säger Hans Hjalmers på Allmänna advokatbyrån i Göteborg.

Advokaters arbete kostar över tusenlappen i timmen. Det betalar varje förälder själv.

I hemförsäkringen ingår alltid rättsskydd, som ska täcka advokatkostnader vid en tvist, till exempel om en lägenhet man köpt är mindre än säljaren uppgett. Men när det gäller vårdnadstvister betalar försäkringsbolagen inte ut en krona, inte så länge en vårdnadstvist hänger ihop med att föräldrarna skiljer sig eller separerar.

- Vårdnadstvister är så pass vanliga att det skulle bli en för dyr försäkringspremie om vi skulle betala sådana kostnader. Man vill inte tvinga alla att betala en så hög premie för en vanlig hemförsäkring, säger Lena Sjöstedt, avdelningschef på If Skadeförsäkrings rättsskyddsavdelning.

Går det att utöka rättsskyddet med en tilläggsförsäkring?

- Nej. Och det finns inga planer på det, vad jag vet.

Enligt Rättshjälpslagen ska den som inte har något rättsskydd i försäkringen få hjälp med advokatkostnaderna.

Täcker den offentliga rättshjälpen det som försäkringsbolagen inte betalar?

- Inte bara sådär rakt av. Man måste ha särskilda skäl. Ett sådant skäl är om man absolut inte kommer överens när man samtalar inom familjerätten på kommunens socialförvaltning. Det finns ju lägen där det inte går - där den ena föräldern till exempel hotar den andra, säger Ylva Boström, jurist på Rättshjälpsmyndigheten.

De flesta försäkringsbolagen betalar kostnaderna för advokaten om vårdnadstvisten börjar ett par år efter att föräldrarna separerade. Då finns inget samband med separationen längre, tänker man. Men fyra försäkringsbolag befattar sig inte med vårdnadstvister över huvud taget - oavsett hur många år som har gått sedan föräldrarna separerade. Det är Lita, Moderna Försäkringar, SAFE och Zürich. Förklaringen är enhällig: för dyrt.

- En vårdnadstvist är något som parterna i ett äktenskap själva väljer att driva. Det skulle kosta oacceptabelt mycket för oss som försäkringsbolag att ersätta alla som tvistar, säger Per Hultgren, bolagsjurist på Zürich försäkringar.

BAKGRUND/Rättsskyddet i hemförsäkringen

Eva-Lotta Eriksson