Sjukt att kunna banka skiten ur folk bakom en hjälm med visir

RELATIONER
Krönikör: Hans Chrunak, 51 är simförbundets sportchef

Det pågår just nu en hjälmdebatt i Sverige. Hjälm på eller av, hjälm med eller utan.

Hjälm på eller av gäller i samband med cykling. Här kräver man från vissa håll lagstiftning om obligatorisk cykelhjälm.

Man visar på siffror. 1 700 cyklister har dödats sedan 1978, 25 000-30 000 dygn på sjukhus varje år för cyklister.

Man ställer sig då frågan, är 1 700 många i förhållande till annan form av olycka och i förhållande till antalet cyklister?

Dog alla för att man saknade hjälm?

Alla dessa sjukhusdygn, gäller det bara skador som är relaterade till hjälmens frånvaro?

Det känns som om någon har cykelhjälmsintresse, därför redovisas siffror med stor otydlighet.

Cykelfrämjandet är emot hjälmtvång. Det är jag också.

Den hjälm det gäller med eller utan, gäller polishjälmen.

Denna hjälm är direkt framkallande av skada på annan person.

Hur sjukt är det, att det är okej att ta på sig en hjälm med visir och sedan anonymt banka skiten ur folk.

Polisen vill inte att man ska känna igen dom. Hotbilden mot enskilda poliser skulle då i hämndens stund bli för stor.

Varför har då inte åklagare och domare också hjälm med visir? Kan det bero på att de inte bankar skiten ur folk?

En som absolut har varit ute och cyklat, fallit av cykeln, inte haft hjälm och kraftigt slagit i huvudet, är prästen som är rädd för Jonas Gardell.

Prästen som förbjöd sina konfirmander att lyssna på Gardell för att han är homosexuell, borde få hjälm med ständigt nedfällt visir.

Ett visir som totalt hindrade denna Guds man att någonsin mer bli hörd.